mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda predstavuje závažný zdravotný problém, ktorý zanecháva u väčšiny pacientov trvalé následky.

Cievna mozgová príhoda je veľmi závažná zdravotná komplikácia. Až tretina pacientov po takomto závažnom incidente čelí vážnej invalidite. Táto situácia vyžaduje nielen včasnú a kvalifikovanú rehabilitáciu, ale aj hlboké porozumenie a empatický prístup k pacientom a ich rodinám.

Zásah do kvality života

Náhla cievna mozgová príhoda môže výrazne ovplyvniť kvalitu života pacienta. Obmedzenia môžu byť rôzne – od porúch motoriky, reči, poznávacích schopností, sebaobsluhy, až po problémy s pamäťou. MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc., z Špecializovanej nemocnice FBLR VITALITA v Lehnici, zdôrazňuje, že i napriek menším alebo väčším funkčným deficitom, môže byť v mnohých prípadoch situácia výrazne zlepšená prostredníctvom včasnej a cielenej rehabilitácie.

Problémy s pamäťou a rečou

Pamäťové problémy, ako napríklad ťažkosti so zapamätaním si nedávnych udalostí, sú častým dopadom cievnej mozgovej príhody. Mgr. Annamária Szevecsek, psychologička v rovnakej nemocnici, hovorí o dôležitosti kognitívneho tréningu, ktorý pomáha obnovovať krátkodobú a dlhodobú pamäť. Podobne, problémy s rečou sú tiež bežné. Mgr. Valéria Červenková, logopedička, vysvetľuje, že rečové schopnosti môžu byť v rôznom rozsahu a trvaní narušené, v závislosti od poškodenia mozgu. „V úvode ochorenia trpí takmer každý pacient nejakou formou narušenia komunikačných schopností, od ľahkej artikulačnej neobratnosti až po úplnú stratu hovoriť a rozumieť hovorenému a písanému slovu (globálna afázia). Po pár dňoch až týždňoch sa u niektorých pacientov reč spontánne upraví, u mnohých ale zostáva narušená – v závislosti od rozsahu a lokalizácie poškodenia mozgu cievnou príhodou,“ hovorí odborníčka.

Prečítajte si aj: Čaká vás operácia? Ako sa pripraviť a čo najrýchlejšie sa zotaviť?

Pozitívny prístup a príbehy úspechu

Významným aspektom liečby je aj pozitívny prístup. Pacienti často prechádzajú emocionálnymi zmenami, ako sú nervozita a smútok, ktoré môžu byť zmiernené vhodnou podporou a motiváciou. Príbeh pána Michala, ktorý bol podrobený intenzívnej neurorehabilitačnej liečbe, ilustruje, že napriek ťažkým začiatkom, existuje reálna šanca na zlepšenie.

Posolstvo pre rodiny

Bc. Anita Hrdlovics z neurorehabilitačnej kliniky Levita pripomína, že ochorenia znižujúce sebestačnosť majú hlboký vplyv nielen na pacientov, ale aj na ich rodiny. Je dôležité, aby sa rodiny a pacienti nevzdávali a hľadali odbornú pomoc. Prekonanie počiatočnej frustrácie a beznádeje otvára dvere k novej životnej etape plnej výziev a príležitostí.

Reklama na magazín Vintage District