biznis

Až 91 percent slovenských firiem verí v rozvoj biznisu. Tvrdí to Arval Mobility Observatory – barometer skupiny Arval BNP Paribas, ktorého sa vôbec po prvýkrát zúčastnilo aj Slovensko.

Z barometra vyplýva, že v najbližších troch rokoch plánuje viac ako 9 z 10 firiem rozvíjať alebo udržiavať svoje vozové parky a iba sedem percent firiem uvažuje o ich znížení. „Tieto dáta hovoria jasnou rečou. Slovenské spoločnosti plánujú rozvoj biznisu a zatiaľ nemajú obavy ani z vysokej inflácie, ani z krízy COVID-19, či vojny na Ukrajine,“ potvrdil Marek Kramár, generálny riaditeľ Arval Slovakia, lídra operatívneho lízingu u nás. Predpokladaný rast vozových parkov teda poháňa najmä rozvoj podnikania (58 percent), za ktorým nasledujú potreby ľudských zdrojov (36 percent).

Jazdíme na starších autách ako Európa

Ako ďalej ukázal barometer Arval Mobility Observatory – Slováci jazdia na starších autách ako Európa. Kým u nás je priemerný vek vozidiel až sedem rokov, v Európe je to len 5,6 roka. „Až pod taký významný rozdiel sa mohla podpísať čipová kríza, ktorá vedie k predĺženiu čakacej doby na niektoré nové modely automobilov,“ objasňuje generálny riaditeľ s tým, že práve firmám, ktoré čakajú na nové auto, vyšla spoločnosť Arval Slovakia v ústrety. A to tak, že im predĺžila štandardné 4-ročné zmluvy a umožnila ponechať si vozidlá ešte ďalší rok či dva.

Potenciál na rozvoj

Z Arval Mobility Observatory vyplýva tiež to, že veľké spoločnosti na Slovensku obnovujú svoj park častejšie ako menšie firmy. „A práve to pre nás predstavuje potenciál na rozvoj, keďže prenájom áut šetrí firmám i živnostníkom nielen peniaze, ale aj čas. Operatívny lízing je tiež spomedzi lízingových produktov jedným z najflexibilnejších, preto je vhodný takmer do každej situácie a podmienok na trhu. Klientom poskytuje väčší rozsah služieb a zároveň aj viac možností pri zmene kontraktu,“ upresňuje Marek Kramár.

Aktuálne na Slovensku využíva finančný lízing na kúpu vozidla až 36 percent firiem, pričom 25 percent uprednostňuje samonákup. Operatívny lízing podľa Arval Mobility Observatory prichádza na 3. mieste a je hlavnou metódou financovania pre 17 percent firiem. „Tu je potrebné poznamenať, že veľké spoločnosti používajú operatívny lízing viac ako menšie. Nazdávame sa, že na Slovensku existuje potenciál rastu operatívneho lízingu, keďže by 22 percent spoločností by mohlo zaviesť alebo zvýšiť jeho využitie v nasledujúcich troch rokoch,“ poznamenal generálny riaditeľ Arval Slovakia Marek Kramár. Len na porovnanie – európske krajiny (s výnimkou Nemecka) plánujú operatívny lízing využívať ešte väčšmi, nakoľko až 34 percent podnikov ho chce zaviesť alebo zvýšiť.

O barometri Arval Mobility Observatory:

Barometer mobility a vozových parkov pravidelne realizuje spoločnosť Arval BNP Paribas. V roku 2022 sa uskutočnil v 26 krajinách sveta a zúčastnilo sa ho vyše 7 500 spoločností, z toho 5 896 v Európe. Len na Slovensku, ktoré sa do Arval Mobility Observatory zapojilo vôbec po prvý raz, barometer absolvovalo spolu až 258 firiem (mikropodniky, malé a stredne veľké firmy, ako aj veľké spoločnosti). Cieľom barometra Arval BNP Paribas je priniesť dôveryhodný pohľad na trh, aktuálnu situáciu firiem a ich očakávania v súvislosti s mobilitou.
Kompletný prieskum nájdete tu: https://www.arval.sk/o-spolocnosti-arval/arval-mobility-observatory

Viac informácií nájdete na: www.arval.sk

O spoločnosti Arval Slovakia:
Spoločnosť Arval Slovakia, člen finančnej skupiny BNP Paribas, bola založená v roku 2004. Špecializuje sa na operatívny lízing automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky a veľké spoločnosti a patrí medzi lídrov na trhu. Svojim zákazníkom poskytuje fleetové riešenia na mieru, odborné poradenstvo, 24-hodiný zákaznícky servis a plnú starostlivosť o vozový park klienta. Klienti majú k dispozícii online služby My Arval, ktoré prehľadne združujú informácie o vozovom parku spoločnosti. Spoločnosť je držiteľom ocenenia Slovak Superbrands za rok 2018 a 2019.

O Arval BNP Paribas:
Spoločnosť Arval vznikla v roku 1989 ako člen globálnej finančnej skupiny BNP Paribas. Špecializuje sa na poskytovanie lízingu automobilov pre malé a stredné podniky a veľké spoločnosti. Svojim klientom poskytuje fleetové riešenia na mieru, ktoré optimalizujú pracovné zaťaženie ich zamestnancov a umožňujú outsourcing všetkých rizík spojených s prevádzkou vozového parku. Arval poskytuje odborné poradenstvo a plnú starostlivosť o vozové parky svojich klientov s takmer 1,4 miliónmi vozidlami v správe v 30 krajinách sveta, v ktorých zamestnáva viac ako 7 200 pracovníkov. Arval je zakladajúcim členom skupiny Element-Arval Global Alliance, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti operatívneho lízingu a spravuje viac ako 3 milióny vozidiel v 50 krajinách sveta. V rámci skupiny BNP Paribas spadá spoločnosť Arval pod divíziu Retailového bankovníctva a služieb.

 

Reklama na magazín Vintage District