daňové priznanie

Už iba pár dní ostáva na podanie daňového priznania. Podnikatelia, ktorí v tomto roku uvažujú nad hypotékou, by nemali zabúdať, že banky ich príjmy preverujú prísnejšie. U živnostníkov a spoločníkov s.r.o. skúmajú aj daňové priznania a účtovné výkazy. Optimalizácia daní môže cestu k hypotéke výrazne sťažiť alebo aj prekaziť, varuje expertka na úvery Eva Šablová z FinGO.sk. 

„Daňové priznanie a výška zdokladovaných príjmov sú pri hypotéke pre podnikateľov kľúčové. Vo veľkej miere rozhodujú o tom, či živnostník alebo spoločník s.r.o. úver od banky dostane a v akej výške. V niektorých prípadoch o výške uznaného príjmu rozhoduje aj to, či si uplatní paušálne alebo skutočné výdavky. Ak si podnikateľ optimalizuje daňové priznanie tak, aby platil čo najnižšie dane, nemusí získať hypotéku vôbec alebo mu môžu schváliť len nízku sumu úveru, ktorá mu nebude stačiť,” vysvetľuje Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk.

Zároveň by mali ľudia vedieť, že okrem výšky príjmov pri hypotéke zohráva rolu aj to, v akom segmente podnikajú a ako dlho podnikajú. „Vo všetkých bankách platí, že žiadatelia o hypotéku, ktorí podnikajú, musia mať ukončené aspoň jedno zdaňovacie obdobie a zároveň ich podnikanie musí trvať aj naďalej. Potrebujú preukázať kladné daňové priznanie, teda mali by mať vyššie príjmy ako náklady, zároveň musia mať vysporiadané všetky záväzky voči štátnym inštitúciám ako je Finančná správa, zdravotná a Sociálna poisťovňa,” pokračuje Šablová.

Banky vyžadujú potvrdenie z Finančnej správy

Súčasťou žiadosti o úver je aj potvrdenie z Finančnej správy, ktoré obsahuje údaje z daňového priznania a tiež potvrdenie o tom, či daňový subjekt nemá nedoplatky. Väčšina bánk toto tlačivo potrebuje už k podaniu žiadosti.

„Podnikatelia dnes primárne komunikujú s Finančnou správou elektronicky, čiže aj o potvrdenie o príjme vedia požiadať online. Stačí sa prihlásiť na portál Finančnej správy a podať žiadosť o vydanie potvrdenia o výške daňovej povinnosti pre účely vybavenia hypotéky, za ktoré zaplatia štandardný poplatok 50 centov,” radí odborníčka.

S rovnakým príjmom v každej banke dostanete inú hypotéku

Ak živnostník či spoločník s.r.o uvažuje nad hypotékou, je dobré, ak si ešte pred podaním daňového priznania urobí predbežnú kalkuláciu svojich úverových možností na základe svojich predpokladaných tržieb a ziskov. Ideálne je, ak mu prieskum vo všetkých bankách pripraví finančný sprostredkovateľ, s ktorým ušetrí kopec času. 

„Jednotlivé banky majú rozdielnu metodiku a živnostníkom alebo spoločníkom s.r.o. akceptujú príjem v rôznej výške. Napríklad ak požiada o hypotéku IT špecialista ako živnostník, ktorý vlani fakturoval priemerne 3000 eur mesačne, v jednej banke môže získať hypotéku 153 000 eur, ale iná banka mu poskytne iba 79 000 eur a tretia banka mu neposkytne žiadny úver,” hovorí riaditeľka pre úvery FinGO.sk Eva Šablová. Dodáva, že v prípade spoločníkov s.r.o. môžu byť rozdiely v schválenej výške hypotéky aj oveľa väčšie.

Čo musia splniť podnikatelia pri hypotéke?

Radí Eva Šablová, riaditeľka pre úvery FinGO.sk: 

Minimálna doba podnikania

Ak žiadate o hypotéku ako podnikateľ, základný rozdiel oproti zamestnancovi je aj v dĺžke doby vykonávania pracovnej činnosti. O úver môžete požiadať až po podaní daňového priznania a zároveň musíte splniť minimálnu dobu podnikania, ktorá sa líši v závislosti od banky.

  • U živnostníkov aj pri spoločníkoch s.r.o. je ideálne, ak podnikanie trvá aspoň jedno ucelené zdaňovacie obdobie, väčšinou ide o jeden kalendárny rok. Sú však banky, ktoré akceptujú aj kratšiu dobu podnikania a uznajú aj 6 mesiacov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
  • Zároveň platí, že hoci budete dokladovať výsledky podnikania za predchádzajúci kalendárny rok, vaše podnikanie musí trvať aj naďalej. Kontinuálny a pretrvávajúci príjem z podnikania banke preukážete napríklad výpismi z podnikateľského účtu či pokladničnými dokladmi alebo faktúrami. 

 Banky vám uznajú rôzny príjem

 ŽIVNOSTNÍK

Sú dva spôsoby akceptácie príjmov živnostníkov – podľa daňového základu alebo ako percento z obratov. Niektoré banky akceptujú obidva výpočty a uplatnia ten, kde vám vyjde vyšší príjem. Iné banky akceptujú len jeden výpočet. 

  • niektoré banky teda určia výšku príjmu podľa daňového základu ako rozdiel príjmov a výdavkov vo vašom daňovom priznaní po odrátaní dane
  • iné banky ako čistý príjem uznajú určité percento z obratu v daňovom priznaní – môže to byť od 10 % do 60 % v závislosti od banky, prípadne až do 70 % z tržieb pre vybrané povolania
  • v oboch prípadoch banka sumu vydelí 12 mesiacmi a takto vyráta váš čistý mesačný príjem 

Na čo dať pozor:

·         nemôžete vykazovať stratu z podnikania
·         nemôžete mať pozastavenú alebo už ukončenú živnosť
·         nemôžete mať podlžnosti voči štátnym inštitúciám, napr. v Sociálnej a zdravotnej poisťovni, nedoplatky voči Finančnej správe

Prečítajte si aj: Ženám na pracovisku chýba sebavedomie. Ako si vypýtať viac?

SPOLOČNÍK S.R.O.

1. Prvým spôsobom akceptácie príjmu je, že banky uznajú príjem z vlastnej s.r.o. ako percento z tržieb – väčšinou do výšky 10 až 20 % z tržieb z prislúchajúceho podielu spoluvlastníka. V niektorých prípadoch je možné akceptovať aj vyššie percento z tržieb.

2. Ďalším spôsobom dokladovania príjmu z s.r.o. je podiel na zisku. V tomto prípade banka vychádza z daňového priznania za firmu a zo zápisnice z valného zhromaždenia (resp. rozhodnutia jediného spoločníka) o prerozdelení čistého zisku. Banky obvykle požadujú, aby vykázaný zisk bol aj prerozdelený a vyplatený. Nájdu sa však aj také, ktoré akceptujú aj nevyplatený zisk.

Na čo dať pozor:

  • nemôžete mať záporný hospodársky výsledok ani záporné vlastné imanie, niektoré banky akceptujú len minimálnu stratu
  • ak ste spoločníkom vo firme len pár mesiacov, banka posudzuje uznanie príjmu individuálne
  • v niektorých bankách musíte vlastniť minimálne 50 % podiel vo firme, iné vám uznajú príjem z vlastnej firmy, len pokiaľ ste 100 %-ný vlastník
  • vaša firma nemôže mať podlžnosti voči inštitúciám ako je Sociálna, zdravotná poisťovňa či Finančná správa
  • zároveň z príjmových dokladov či výpisov z podnikateľského účtu (kreditné položky na účte) musí byť zjavné, že firma stále zarába a tržby jej plynú aj v čase medzi dokladovaným ukončeným zdaňovacím obdobím až do dátumu podania žiadosti o úver
Reklama na magazín Vintage District