Mlynceky_KOTANYI

Ekológia, enviromentálne záležitosti a recyklácia predstavujú jedny z najdôležitejších tém dnešného moderného sveta. Je to spôsobené tým, že každým dňom pociťujeme väčší vplyv klimatických zmien na náš život, planétu a spoločnosť. Firmy sa zameriavajú na ekologickejšiu výrobu a tým prispievajú k lepšej enviromentálnej stope. Spoločnosť Kotányi nie je výnimkou.

Svet obklopujú veľké globálne zmeny, ako sociálne, ekonomické tak aj ekologické. Ľudia na celom svete čelia výzve v dôsledku zmeny klímy, problémom so zásobovaním, rastúcou populáciou, demografickými zmenami, migráciou, ekologickým dlhom a sociálnou nerovnosťou. Vplyvom nových technológii, inovácii a digitalizácie sa vytvárajú nové príležitosti, ktoré je však potrebné používať zodpovedne. Medzinárodná spoločnosť Kotányi využíva tieto príležitosti v prospech zákazníkov aj planéty. Prostredníctvom zodpovednej politiky obstarávania ako aj prostredníctvom udržateľnej logistiky a výrobných procesov sa snažia zachovať rozmanitosť druhov, zachovanie zdrojov a chránenie klímy. Jedným z procesov je aj náhrada PET plastu (polyetyléntereftalát) za recyklovaný PET plast, skrátene rePET.

rePET – cesta k zelenej

rePET predstavuje recyklovaný PET plast, ktorý sa používa na výrobu obalov, ako sú plastové fľaše a nádoby na potraviny. Potom čo spotrebitelia použijú a spotrebujú pôvodné PET nádoby (napríklad plastové fľaše), sú vrátené prostredníctvom recyklačného programu do zariadenia, ktoré plasty triedi, čistí a transformuje na rePET vločky alebo pelety. Vločky alebo pelety sa potom môžu znova použiť na výrobu nových produktov, ako sú vlákna na odevy a koberce alebo plasty na nádoby na potraviny, nápoje a korenie. Premena post-spotrebiteľského PET na cenný zdroj pomáha životnému prostrediu, pretože rePET má nižšiu uhlíkovú stopu ako pôvodný PET.

Výhody rePET

rePET je vysoko udržateľný, pretože pri jeho výrobe sa spotrebuje o 85 % menej energie a pri produkcii o 90% menej vody v porovnaní s výrobkami PET. Vytvorenie materiálu rePET tiež produkuje o 90% nižšie emisie uhlíka v porovnaní s výrobkami PET. Ku koncu rePET nádoby sú 100% recyklovateľné, čo znižuje spotrebu na skládkach a znižuje celkové znečistenie životného prostredia. Používanie produktov rePET tiež vedie k určitým nepriamym, ale pozitívnym účinkom na životné prostredie. rePET nádoby sú ľahšie ako sklenené fľaše, čo znamená, že znižujú spotrebu paliva pri preprave. Výsledkom je, že zvýšenie používania rePET vedie k menšiemu počtu emisií CO2 prenášaných do životného prostredia. Čo je dôležitejšie je, že existencia produktov rePET znamená, že PET fľaše nevyhadzujeme do „ničoho“, ale recyklujeme materiál na novú a užitočnú komoditu. Recyklácia rePET nám dáva príležitosť lepšie sa starať o životné prostredie a zmeniť našu uhlíkovú stopu skôr, než bude príliš neskoro.

  • Nízka hmotnosť balenia – s tým súvisiace zníženie emisií CO2
  • Nižšia hmotnosť odpadu – v porovnaní s klasickými PET výrobkami
  • Transparentnosť – zákazník vidí, čo si kupuje

Uzavretie kruhu v procese recyklácie

Koncept recyklácie v uzavretom kruhu zahŕňa trojstupňový proces nakladania s odpadom od spotrebiteľov. Odpad sa najskôr zbiera, potom recykluje a nakoniec sa použije na vytvorenie nového produktu z recyklovaného materiálu. Spotrebitelia priamo prispievajú k tomuto procesu separovaním recyklovateľného odpadu, aby sa dal ďalej recyklovať a zároveň aj podporou spoločností, ktoré používajú rePET produkty.

Čo môžem spraviť JA?

Ako môžete podporiť ochranu Zeme a prírodných zdrojov? V prvom rade sa snažte čo najlepšie recyklovať rePET a PET produkty. Premenou spotrebiteľského PET odpadu na cenný zdroj dávate tomuto produktu druhú šancu na využitie. Rozdiel môžete dosiahnuť aj výberom značiek, ktoré vo svojich produktoch používajú rePET. Hoci sa to zdá ako malý krok, zakaždým, keď sa pokúsite recyklovať a kúpiť produkty vyrobené z recyklovaných materiálov, komunikujete globálnemu trhu, že recyklácia funguje. Medzinárodná spoločnosť Kotányi, ktorá viac ako 140 rokov pôsobí na trhu, si rovnako zvolila zelenú cestu. Spoločnosť Kotányi nahradila výrobu PET nádob za rePET. Korenia Kotányi Gourmet sú balené v rePET nádobách určených pre HORECA segment. Náhradou PET materiálov za rePET sa pridávajú k ochrane Zeme, klímy a ku komunikácii recyklovania. Viac informácii sa dočítate na https://www.kotanyi.com/sk/

Reklama na magazín Vintage District