ludia

Cítite sa bez energie a unavení? Čo ak je vo vašom okolí človek, ktorý vás zbavuje životnej iskry? Existuje 5 typov energetických upírov. Prezradíme vám aj spôsoby, ako vás môžu pripraviť o životnú energiu. 

V predchádzajúcej časti sme si povedali, že bioenergetický vampirizmus vzniká z vážneho porušenia bioenergetickej výmeny medzi človekom a jeho prostredím, čo je kritický fenomén, ku ktorému dochádza častejšie, ako si myslíme. Človek trpiaci následkom negatívnej bilancie svojho biopoľa sa potom snaží doplniť si energiu tým najjednoduchším spôsobom – od iných.

Vedomé, či nevedomé konanie energetického upíra sa postupom času vyvinie do stereotypného postupu – najskôr sa s obeťou zblíži a keď si poslúži jej vitálnou energiou, vytvorí si istý odstup, aby ju zužitkoval, kým sa opäť vydá na lov. Energetickí upíri majú svoje rozdielne psychické predpoklady a výchovu. Zdá sa, že každý z „upírov“ si v závislosti od životných skúseností, záujmov, ako aj na miere a druhu poškodenia svojej osobnosti vypestoval „vlastný štýl.“. Napríklad ľudia, trpiaci chorobou konkrétneho orgánu, utilizujú energiu z tej čakry obete, ktorá je zodpovedná za funkciu tohto orgánu. Karieristi, až chorobne túžiaci po úspechu a vzostupe na rebríčku uznania, vyhľadávajú tvorivých ľudí nielen preto, aby ich pripravovali o znalosti a nápady, ale sa tiež posilňovali nasávaním energie príslušných čakier. A tak by sme mohli pokračovať ďalšími a ďalšími príkladmi.

5 typov energetických upírov

Medzi najčastejšie patria nasledovné druhy energetických vysávačov.

Typ: Dotýkač

Vyhľadáva blízkosť a komunikáciu. Rád komunikuje s ľuďmi a vyhľadáva ich spoločnosť. Rád sa k ľuďom tisne, dotýka sa ich viac, ako im to je príjemné.

Typ: Nešťastník, trpiteľ

Nešťastný človek, alebo človek, ktorý sa na nešťastného len hrá. Hľadá ľudí, ktorí ho poľutujú, a keď toto nastane, naviaže sa na nich a vysáva z nich energiu.

Typ: Milovník

Je veľmi nebezpečný. Zastiera svoje činy láskou. Necháva druhých, aby sa doňho zamilovávali a potom využíva ich energiu. Čoskoro nemôže bez lásky týchto ľudí existovať a fungovať.

Typ: Veliteľ

Veliteľský, rozhodný, panovačný typ človeka. Ak je tento typ človeka na vedúcom poste, dokáže odoberať svojim kolegom veľmi silno energiu.

Typ: Sebec

Tento typ upíra vychádza väčšinou z rozmaznaných detí. Títo jedinci sú zvyknutí v živote všetko dostávať a nič nedávať späť. Tieto návyky si prinášajú aj do dospelého života a aj do svojej novej rodiny. Potom vzniká uzatvorený energetický systém, ktorý je nebezpečný hlavne pre ich nového partnera či partnerku.

Úmyselní energetickí upíri

Sú to jedinci, ktorí energiu druhých ľudí využívajú vedome a premyslene. Naučili sa, že keď niekomu zoberú energiu – sami sa cítia oveľa lepšie. Na cudzej energii sa stávajú závislými. Provokujú ľudí, aby vyvolali hnevlivé reakcie, pretože silné emócie otvárajú brány k internej energii a im to umožňuje rýchlo ich „vysať“ z energie.

Niektorí z týchto energetických upírov si ani neuvedomujú, že sú vlastne upírmi, ale zvykli si, že im robí dobre, keď sa ostatní cítia zle.

Neúmyselní energetickí upíri

Často sú to naši príbuzní, napr. vlastní rodičia, súrodenci.

Najmä matky majú niekedy potrebu mať k svojmu dieťaťu dusivú, zvieravú lásku, ktorou ho nechtiac úplne vysávajú z energie a dieťa sa nedokáže postaviť na vlastné nohy.

Dočasní energetickí upíri

Každý z nás môže byť dočasným energetickým upírom. Keď sme unavení, chorí, nešťastní potrebujeme sa vyplakať, vyrozprávať, posťažovať sa, nechať sa poľutovať. Najmä starí ľudia cítia potrebu byť s mladými, od ktorých si načerpajú trochu energie. Je dobré sa vedieť dobrovoľne o svoju energiu podeliť s tým, kto to potrebuje. Musíme si však dávať pozor, aby sme sa príliš nevyčerpali.

Keď je partner/ka energetický upír

Jeden z najhorších prípadov je, ak je náš životný partner energetický upír. Zdieľať s ním domácnosť je veľmi náročné. Sú typy ľudí, ktorí sa dobrovoľne obetujú energetickému upírovi. Avšak strata životnej energie sa rovná chorobe a úplnému vyčerpaniu hraničiacemu so smrťou.

Ochrana proti domácemu energetickému upírovi prakticky neexistuje, čiastočne sa môžeme chrániť tým, že všetko, čo nám upír daroval, zničíme a nebudeme to nosiť na svojom tele -prstienky, náušnice, retiazky. Treba odstrániť aj všetky fotky upíra.

Čítajte nás i nabudúce, dozviete sa totiž spôsoby najúčinnejšej ochrany voči energetickým upírom.

Reklama na magazín Vintage District