stredoskolaci (1)

Približne polovicu stredoškolákov láka podnikanie, no na Slovensku sa v porovnaní s Českou republikou v oveľa väčšej miere obávajú neúspechu. Ak mali počas štúdia možnosť vytvoriť a prezentovať vlastný podnikateľský projekt, chuť do podnikania výrazne narástla. Aj také sú zistenia dvoch rozsiahlych prieskumov, ktoré boli realizované v rámci projektu SEED, zameraného na podporu a rozvoj podnikavosti medzi stredoškolákmi na Slovensku a v Českej republike.

Prieskum „Stredoškoláci a podnikanie“ sa zameral na to, ako stredoškoláci vo veku 15 – 20 rokov vnímajú podnikanie, či majú chuť podnikať, aké majú obavy a čo by ich k podnikaniu mohlo motivovať. Väčšina žiakov má vo svojom okolí niekoho, kto podniká – a práve to ich najviac motivuje k záujmu o rôzne podnikateľské nápady, marketing, PR, predaj a manažment. Hoci mnohí stredoškoláci nemajú skúsenosti s prezentovaním vlastného podnikateľského zámeru, väčšiu chuť začať podnikať mali tí, ktorí mali na strednej škole možnosť pracovať na projektoch typu „študentská firma“, ktoré ponúka aj JA Slovensko v rámci Aplikovanej ekonómie.

Prieskum „Podpora podnikavosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy“ bol realizovaný medzi učiteľmi a ďalšími aktérmi pôsobiacimi vo vzdelávaní. Zameral sa na to, ako sa rôzne organizácie venujú podpore podnikavosti, s kým spolupracujú a aké oblasti rozvoja podnikavosti sú pre nich prioritné. Z prieskum vyplynulo, že najväčšiu prekážku predstavujú absentujúca spolupráca s praxou, nedostatočná metodická podpora a chýbajúca skúsenosť samotných pedagógov s podnikaním.

Rozvoj podnikavosti už od útleho veku je zásadným faktorom pre úspech v kariére a v živote všeobecne. Podľa európskeho rámca EntreComp je podnikavosť schopnosť prispôsobovať sa rýchlo sa meniacim podmienkam. Podnikavý človek tréningom získava schopnosť vnímať problémy vo svojom okolí ako príležitosti, identifikovať zdroje na ich riešenie a potom konať – teda priniesť riešenie a ponúknuť ho aj ostatným. Táto schopnosť je užitočná po celý život, a to nielen v biznise, ale aj v osobnom, sociálnom a pracovnom živote. Umožňuje nám riešiť problémy, využívať nové príležitosti a myšlienky a z týchto potom tvoriť hodnoty pre iných.

Prečítajte si aj: Finančný stres, účinné spôsoby, ako mu predísť

V rámci projektu SEED (Akcelerácia vzdelávania v podnikavosti so sociálnym dopadom v rámci OVP) boli s podporou programu ERASMUS+ v spolupráci Junior Achievement Slovensko, Impact Nation Institute a českým partnerom Nadační fond pro vzdelávaní a podnikaní realizované aj ďalšie aktivity.  V rámci celodenného podujatia I.N.I. Innovation Camp sa napríklad konala beseda „Podnikavosť – zručnosť budúcnosti?“ za účasti hostí zo Slovenska a Česka. Odborníci na vzdelávanie odporučili pre rozvoj podnikavosti realizovať niekoľko opatrení, ktoré je možné zaviesť prakticky hneď. V prvom rade je to potreba od útleho veku objasňovať samotný pojem podnikavosť, ktorý je často zamieňaný s podnikateľstvom. Jedným zo spôsobov podpory podnikavosti je vytváranie študentských samospráv a zapájanie študentov a absolventov do chodu školy. Bližší popis jednotlivých odporúčaní je uvedený v súhrnnej správe PODNIKAVOSŤ V RÁMCI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRAXE, ktorá mapuje súčasný stav rozvoja podnikavosti v rámci OVP na Slovensku a v Čechách.

Viac o projekte | Záznam besedy Podnikavosť – Zručnosť budúcnosti? | Správa PODNIKAVOSŤ V RÁMCI OVP

Reklama na magazín Vintage District