dieťa, deti

Nepozornosť u detí je v súčasnosti bežným problémom, ktorý ovplyvňuje správanie detí v školskom aj domácom prostredí. Mnohé deti sa ľahšie rozptýlia a majú problémy so sústredením, čo je normálna súčasť vývoja. Zbystriť pozornosť by ste mali v situáciách, kedy nedostatočná koncentrácia pretrváva a sťažuje dieťaťu bežné fungovanie.

Nepozornosť a nedostatočná koncentrácia sa prejavujú rôznymi spôsobmi a môžu byť základom mnohých problémov. Spozornieť by ste mali v prípade, že sa u dieťaťa objavia aj problémy s počúvaním, vnímaním a splneným pokynov, čo sa môže odzrkadliť doma aj v škole.

„Porucha pozornosti má svoje špecifické kritéria,  napríklad dieťa sa nesústredí  na okrajové detaily, pracuje povrchne a s chybami, popri úlohe robí ešte iné veci. Neudrží pozornosť pri hre či úlohe, nepočúva inštrukcie, robí zbrklé, chybné závery, nevie si usporiadať školskú prácu, nemá stále pracovné miesto. V predškolskom veku to nemusí dieťa obťažovať, problémy nastanú pri vstupe dieťaťa do školy,“ objasňuje detská psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová.

Pomerne bežným javom býva aj ľahká rozptýlenosť, kedy pozornosť dieťaťa od činnosti odvedú aj malé rušivé faktory. V takom prípade má dieťa tendenciu nedokončiť začaté úlohy a rýchlo skončiť s jednou aktivitou, pričom sa začne hneď venovať inej aktivite.

Častá strata osobných vecí je jedným z ďalších javov, ktorý môže poukazovať na to, že vaša ratolesť trpí nepozornosťou, hyperaktivitou či impulzivitou a kvôli nedostatočnej koncentrácii nezvládajú organizáciu svojich vecí.

Čo spôsobuje nepozornosť u detí?

Koncentráciu u detí môže ovplyvniť množstvo vecí a v konečnom dôsledku ide často o kombináciu viacerých faktorov.

Poruchy nepozornosti dokáže do značnej miery ovplyvniť aj genetika, čo priamo súvisí so spôsobom života rodičov a ich zdravotným stavom, ale aj s užívaním alkoholu, návykových látok či liekov.

Je dôležité si uvedomiť, že hyperaktivitu a impulzivitu u dieťaťa môže spôsobiť aj nesprávny štýl výchovy. „Spomeniem časté striedanie prostredí, mnohohodinový každodenný pobyt s deťmi v nákupných centrách, striedanie opatrujúcich osôb s rôznymi požiadavkami a nejednotnými výchovnými postupmi, stresové prostredie. Taktiež je potrebné spomenúť aj vzory správania sa rodičov či spôsob života rodiny.“ vysvetľuje detská psychiatrička a dodáva, že: „Táto porucha ako väčšina porúch sa objavuje častejšie u chlapcov. Deti začínajú byť hyperkinetické od najútlejšieho veku a ako poruchu to definujeme až pri vstupe dieťaťa do školy.“

Dôležitá je strava a dopĺňanie vitamínov

Pri spomínaných poruchách je dôležitý najmä prístup rodiča k dieťaťu, ten by mal zahŕňať najmä komunikáciu a dodržiavanie režimu.To čo pomáha je jednotný režim, pravidelnosť, nezaplavovanie podnetmi, dodržiavanie pravidiel.

Rodič by mal dbať aj na dodržiavanie správnych  stravovacích návykov. „Ak hovoríme o strave, odporúča sa vylúčenie farbených jedál, umelých dochucovadiel a veľkého množstva sladkostí. Strava by mala byť pravidelná, čo najjednoduchšia, mala by obsahovať vitamíny a základné prvky potrebné pre zdravý vývin dieťať,.“ odporúča detská psychiatrička.

V rámci starostlivosti o dieťa zohrávajú kľúčovú úlohu aj vitamíny. „Najčastejšie hovoríme o potrebe dodania Omega3 nenasýtených mastných kyselín, tie sa podieľajú na cirkulácii krvi a zásobovaní mozgu kyslíkom, prenose vzruchu, ovplyvňujú rast axónov a majú aj protizápalové účinky,“ uvádza MUDr. Rosenbergerová a dodáva, že pre deti trpiace hyperaktivitou, impulzivitou a poruchou pozornosti môžu byť prínosné aj výživové doplnky, ktoré sú kombináciou horčíka, zinku a omega3. „Všetky látky sa podieľajú na dozrievaní nervovej sústavy, lepšom zásobovaní mozgu krvou, dodávajú viac živín, magnézium navyše mierne seduje, teda tlmí nežiaducu aktivitu a hyperkinetické prejavy.

Prečo je vaše dieťa nepozorné
Zdroj foto: Esprico

BOJUJE VAŠE DIEŤA S NEPOZORNOSŤOU? VYSKÚŠAJTE ESPRICO!

Ak ste u Vašej ratolesti spozorovali prejavy nepozornosti, ťažšie sústredenie, či problémy s počúvaním, porozumením a plnením úloh vyskúšajte mu podávať výživový doplnok ESPRICO vo forme žuvacích tabliet s pomarančovou príchuťou, omega-3, omega-6 mastnými kyselinami a pupalkovým olejom. Výživový doplnok obsahuje aj zinok, ktorý prispieva ku koncentrácii a odolnosti voči stresu, ale aj horčík, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu psychiky a vďaka tomu je nápomocný pri problémoch s koncentráciou Výživový doplnok ESPRICO neobsahuje glutén, laktózu ani konzervačné látky. Produkt je voľne dostupný v lekárňach a je vhodný pre deti od 5 rokov, ale aj pre dospelých. Odporúčané dávkovanie: dvakrát denne 2 kapsuly počas jedla alebo po jedle. Obsah kapsúl je možné vytlačiť a primiešať do jedla. Viac informácií nájdete na www.esprico.sk.

Reklama na magazín Vintage District