vztah-laska-1-scaled

Niekedy sa partnerský život stáva problematickým. Existuje totiž správanie, ktoré ho dokáže dosť skomplikovať. Ktoré to je?

Vzťah dvoch ľudí vyžaduje vzájomnú sociálnu vyzretosť, a tá sa prejavuje práve v podobe prejavov správania. Vstupujeme doň s rozvinutou osobnosťou, s nadobudnutými zvykmi či vzorcami reakcií a každý z nás sa v ňom ďalej formuje a vyvíja.

Tieto spôsoby vedomého i nevedomého správania si prinášame zo svojich rodín, kde našimi jedinými “učiteľmi” v oblasti fungovania medziľudských vzťahov a lásky boli istý čas len rodičia. Prebrali sme ich postoje, formy správania. A práve v detstve sme sa naučili i spôsoby možného ovládania našich rodičov, ktoré častokrát nevedomky skúšame na našich láskach v neskoršom veku.

Trucovité dieťa zistilo, že keď bude robiť to či ono, dostane takmer všetko, po čom túži jeho detská dušička. Niektoré správanie nie je práve najvhodnejšie pre šťastné pokračovanie vzťahu a ak partner po čase stratí alebo nemá dostatok tolerancie, môže ho dokonca vážne ohroziť. Ponúkame vám niektoré z nich.

Prečítajte si aj: 8 spôsobov šetrného života, ktoré môžu priniesť šťastie a vnútorný mier

Hystéria

Prílišná emocionálnosť a schopnosť všetko prehnane dramatizovať je typicky detským správaním, ale bohužiaľ sa s ním stretávame aj v dospelosti ako prejav citovej lability a sociálnej nevyzretosti. Priznajme si, je ťažké odoprieť niečo dieťaťu alebo človeku, ktorý nás týmto spôsobom takpovediac vydiera.

Urážanie sa

Časté a prehnane negatívne reakcie na oprávnenú alebo neoprávnenú kritiku či prejav vzdoru, ak nesplníme požiadavku partnera tiež k vytvoreniu harmonickej atmosféry vo vzťahu nijak obzvlášť neprospieva.

Kritizovanie

Už od malička nás rodičia neustále usmerňovali prostredníctvom výčitiek. Možno si ešte spomenieme, že tiež nám to nebolo vôbec príjemné, a čo je dôležité, sústavné kritizovanie zraňovalo naše ego.

Trucovitosť a robenie si napriek

Ako ty mne, tak aj ja tebe. Toto chovanie s veľkou pravdepodobnosťou dopomôže k rozpadu vzťahu. V detstve sme často reagovali práve trucovaním na príkazy či želania našich drahých rodičov a zväčša sme vykonali pravý opak požadovanej veci.

Mlčanie

Mlčaním chceme potrestať našich partnerov, keď nám v niečom nevyhovejú. Možno pri obzretí do minulosti sa nám vybaví, že nás naše matky podobne trestali za naše nevhodné správanie.

Zlosť

Zlostiace sa dieťa hádžuce sa o zem, ak rodič odmietne kúpiť predmet ich túžby nie je zriedkavým javom najmä v období vzdoru, ktorým sme si v rámci rozvoja svojej osobnosti prešli takmer všetci. No mnohí z nás si toto správanie zachovali až dodnes, keďže vďaka liberálnym rodičom sa im ich vzorec správania pri vydobýjaní túžob vždy osvedčil.

Sexuálne odmietanie

Toto chovanie má svoje korene tiež v detstve, kde sme zákazom obľúbenej činnosti boli často trestaní za neposlušnosť. Ťažko hovoriť o funkčnosti vzťahu, v ktorom sa tento spôsob reakcie mnohokrát využíva.

Prosíkanie

Mami, prosím, prosím, prosím… Niečo vám to pripomína? Aj takto sa dá vydobyť si či už v detstve alebo v dospelosti splnenie svojich želaní. Záleží už len na miere tolerancie partnerov, dokedy sú ochotní to tolerovať.

Reklama na magazín Vintage District