peniaze-1

V dôsledku rodovej nerovnosti zarábajú ženy takmer o pätinu menej ako muži. To má dopad na ich ekonomickú samostatnosť, finančné možnosti a v neposlednom rade aj na dôchodky. Podľa prieskumu 365.bank sa pritom viac ako polovica Slovákov zhoduje na tom, že pre ženy môže byť náročnejšie splácať svoje finančné záväzky. Celkovo 46 % opýtaných to považuje za dôsledok platovej nerovnosti.

Plat a schopnosť plniť finančné záväzky hrá pri žiadosti o úver dôležitú úlohu. Banky v tomto prípade posudzujú bonitu klienta. Hodnotia jeho disponibilný príjem, preverujú disciplínu splácania existujúcich úverov či úverové zaťaženie v iných bankových inštitúciách. Taktiež si môžu overiť, či žiadateľ používa kreditnú kartu a či ju pravidelne spláca.

Splácanie úverov je zväčša na pleciach muža

Rovnocenné podieľanie sa na spoločných záväzkoch, kedy splácajú úvery obaja partneri súčasne, je v menej ako polovici rodín (44 %), ktoré čerpajú nejaký typ financovania v banke. Úhrada finančných záväzkov je v dvoch z piatich rodín výhradne na pleciach muža. Zároveň tiež platí, že tí, ktorí majú skúsenosť s využívaním spotrebných úverov, sa nevyhýbajú ani splácaniu viacerých úverov naraz. To môže byť pre rodinný rozpočet zaťažkávacou skúškou.

V čase, kedy rodinné rozpočty skúša inflácia a kedy je náročné vytvoriť si finančnú rezervu, je zarábať len na splátky drahé a nie príliš zodpovedné. Efektívnejším riešením môže byť v takomto prípade refinancovanie, vďaka čomu vie jednotlivec ako aj rodina ušetriť. Je možné využiť ho na splatenie bankových, ale aj nebankových úverov, vrátane splátkového predaja, kreditných kariet a debetov na osobnom účte. Takisto možno skonsolidovať všetky svoje spotrebné úvery a nahradiť ich len jedným a výhodnejším,“ konštatuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Podľa jej slov si tak klient môže znížiť mesačnú splátku, a to aj o niekoľko desiatok eur. Vďaka tomu si bude môcť lepšie vytvárať finančnú rezervu, zastabilizovať svoj rodinný rozpočet, či takto ušetrené financie investovať.

Ženy to majú náročnejšie

Postavenie mužov a žien v téme financovania sa pritom líši. Vyše 63 % Sloveniek súhlasí s tvrdením, že ženy musia viac ako muži zvažovať, či si požičajú peniaze. Je to v dôsledku vyšších možných komplikácií s jej splácaním. Približne rovnaké percento tiež súhlasí s tvrdením, že práve kvôli nižším príjmom je pre ženy plnenie týchto záväzkov náročnejšie.

Pod nižšie príjmy sa okrem všeobecného nastavenia pritom podpisuje aj materstvo, starostlivosť o deti, skrátené úväzky či častejšie OČR. Zaujímavosťou je fakt, že väčšia časť Slovákov (43 %) je preto presvedčených, že riziko spojené so splácaním úverov by mal na svojich pleciach niesť muž.

Reklama na magazín Vintage District