zena-smutok

Téma vysávačov energie je v súčasnosti veľmi aktuálna. Kto sú energetickí upíri? Prečo sa človek vlastne stáva upírom a ako sa to dá napraviť? Spýtali sme sa etnologičky a historičky Kataríny Nádaskej.

Energetickí upíri, ako sa nimi človek stane?

Igor Saveljev, ruský vedec a autor knihy „Karmaenergetickí upíri“ hovorí v prípade spúšťačov o tzv. „zákone osmičky. A prečo práve „zákon osmičky“? Skúsme si podľa príkladu Igora Saveljeva predstaviť našu energiu (alebo lásku, sexualitu, túžbu konať dobro …) ako balónik. Ak tento balónik premietneme do dvojrozmernej plochy, získame kruh. Pozdĺž jeho obvodu môžeme teraz natiahnuť špagátik a jeho konce zaviazať.

Povrázok tak symbolicky ohraničuje našu energiu (úmysly, túžby, plány…) a podobne to urobíme aj s energiou druhého človeka. Keď sa naše životné cesty pretnú a nadviažeme nejaký typ vzťahu, nadviažu sa na seba aj naše „povrázky“ a vytvoria jeden kruh. Keďže sme však rozdielni, máme iné vlastnosti a rysy, v konečnom dôsledku aj iné charakteristiky bioenergetického poľa, vznikajú medzi nami nielen príťažlivé, ale aj odpudzujúce sily. Tam, kde výrazne prevažuje to spoločné, zostáva kruh neporušený.

Ak však, čo je oveľa častejšie, prevládne individualita, zmení sa jeden kruh na dva. Tie sa vzájomne dotýkajú a ich obvod tvoria dva zviazané povrázky. Vytvárajú tak  ležatú osmičku. Keď v takomto vzťahu robí jeden z partnerov pre toho druhého viac, deje sa tak na úkor energie druhej strany – kruh jedného sa zväčšuje na úkor kruhu druhého. Ak si teda prajeme, aby naše vzťahy fungovali, musíme ich udržiavať v rovnováhe, pretože povrázok našej spoločnej osmičky je stále rovnako dlhý a keď jeho väčšiu časť pretiahneme na svoju stranu, zmenšíme kruh nášho partnera.

„Zákon osmičky“ teda v zjednodušenej podobe hovorí – konať a milovať v akomkoľvek vzťahu je potrebné v rovnováhe, aby sme „nevytesňovali“ druhému jeho priestor. Pokiaľ to nerobíme, ťaháme partnerovi jeho „povrázok“, ba čo je horšie, škrtíme ho, nedovoľujeme mu dýchať, práve tak, ako by sme boli upírmi.

Zákon osmičky odhaľuje skrytý vampirizmus v našich vzťahoch,“ píše ruský energoterapeut. „Pokiaľ jeden človek zatúži konať dobro bez toho, aby dal tomu druhému možnosť mu toto dobro nejako splatiť, nevedomky toho druhého okráda, vysáva ho a podvedomie jeho obete sa proti tejto krádeži začne prirodzene brániť. Konať dobro je samozrejme správne, ale nesmieme pritom druhého zbavovať možnosti konať rovnako, nesmieme ho svojimi citmi, svojim skrytým vampirizmom vysávať a dusiť, inak budeme zaslúžene potrestaní.“

Ako sa nestať energetickým upírom?

Každý prejav človeka je buď priamym alebo nepriamym ukazovateľom na jeho problémy a tým majákom pre energetických upírov, ktorí sa môžu priživovať len a len na základe našich problémov. Ako v prírode upíri “cítia” a vyhľadávajú svoju korisť ultrazvukom, “upíri krvi” cítia krv svojich obetí,  energetickí upíri používajú “karmický” radar. Jednoducho cítia problémy iných a nedokážu odolať a nevyužiť tieto “otvorené dvere” pre naplnenie často bezodného nutkania.

Ako zistiť, že sme sa stali energetickým upírom?

Väčšinou to každý hneď pocíti. Nemusí si to ale uvedomovať. Doba sa zrýchľuje, žijeme v uponáhľanom veku, ktorý prináša prehodnocovanie priorít. Zastavenia sa, porozmýšľanie nad tým, čo sa s nami práve teraz deje, väčšinou nie sú na prvom mieste. Zastavujeme sa, až keď nám niečo znepríjemňuje život tak, že nemôžeme zabezpečiť normálne fungovanie. Potom ale pomoc nie je ľahká a oveľa dlhšie trvá, kým sa vyriešia všetky problémy súvisiace s “napojením”.

Zhovárala sa Milota Mezeiová

O tom, aké druhy upírov existujú a aké spôsoby používajú na získanie energie, si povieme v ďalšej časti.

O autorke: Katarína Nádaská je poprednou slovenskou etnologičkou a historičkou. Vyštudovala na FF UK v Bratislave (etnológia – história – religionistika). V roku 1997 obhájila titul PhD. Od roku 1993 do roku 2011 pôsobila ako vedecko-výskumná pracovníčka na FF UK. Má za sebou viacero vedeckých dlhodobých stáží na európskych univerzitách napríklad Univerzita Viedeň, Univerzita Regensburg, Jagielonská Univerzita v Krakove. Venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých VŠ na Slovensku i v zahraničí. (Wikipédia)
Reklama na magazín Vintage District