Vondráčková

Už tradične, ako každoročné vyvrcholenie charitatívnych aktivít Nadácie Kvapka Nádeje sa koná v priamom televíznom prenose RTVS benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ. Tento rok išlo už o 14.ročník silných a emotívnych príbehov detských onkologických pacientov so šťastným koncom.

Bola sobota večer, 25. novembra 2023 krátko pred 20:30 hod. a v štúdiu MD4 v areáli RTVS v Mlynskej Doline, už v hľadisku sedeli hostia, ktorí nedočkavo čakali na ďalší silný ročník benefičného galavečera Noc Nádejí. Tento rok totiž tušili, že bude omnoho emotívnejší.

Úvodné slová moderátorov, ktorí sa počas tejto Noci Nádejí predstavili v striedajúcej štvorici, Ján Žgravčák, Karin Majtánová, Ľubomír Bajaník a Veronika Hatala otvorili benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ 2023 , pričom hneď v úvode nezabudli srdečne privítať vážených hostí a to konkrétne predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pána Petra Kmeca, či veľvyslancov Spolkovej republiky Nemecko a Poľskej republiky.

Benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ bol tento rok mimoriadne emotívny
Zdroj foto: Kvapka nádeje

Počas celého večera predstavovala Nadácia Kvapka Nádeje silné, často dramatické príbehy detských onkologických pacientov, ktorí vyhrali svoj boj so zákerným onkologickým ochorením.  Ani jedno oko nezostalo suché, keď sa rodiny stretli naživo, vôbec po prvýkrát v živote s dobrovoľnými darcami krvotvorných buniek – záchrancami životov ich detí, ktorí pricestovali na tieto unikátne stretnutia z Nemecka či Poľska. Neopísateľný nával emócií prežívali nielen, našťastie už zdravé deti, ktorým sa podarilo nad rakovinou vyhrať, ale aj ich najbližší.

Benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ bol tento rok mimoriadne emotívny
Zdroj foto: Kvapka nádeje

V rámci programu galavečera vystúpilo niekoľko populárnych hudobných hostí, ktorí svojou účasťou nezištne podporili galavečer Noc Nádejí, bez nároku na honorár a pripravili dokonalú atmosféru. Diváci mali možnosť užiť si nové, ale aj klasické hity, ktoré im v nádherných aranžmánoch ponúkli Helena Vondráčková, Katarína Knechtová, Peter Cmorik, Gladiator, Aya, Emma Drobná, Majself, Štefan Štec a skupina Fajta, Dominika Richterová, Daniela Lovlin, či Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Andriána Kokoša.

Benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ bol tento rok mimoriadne emotívny
Zdroj foto: Kvapka nádeje

Mimoriadne emotívnym momentom programu bolo aj príhovor, ktorým sa divákom prihovorila zakladateľka Nadácie Kvapka Nádeje Vendulae Pizingerová, ktorej tohtoročné vrúcne a láskyplné slová patrili spomienke na Štefana Bernáta – spoluzakladateľa a dlhoročného správcu Nadácie Kvapka Nádeje, ktorý nás po dlhej a ťažkej chorobe opustil v marci v roku 2023. Emotívnu chvíľu zdieľal aj jeho dlhoročný spolupracovník a nový správca Nadácie Kvapka Nádeje Michal Kaľavský, ktorého úlohou bolo v náročnom období, zachovanie integrity nadácie a kontinuity a progresu jej charitatívnych projektov celoslovenského významu.

Benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ bol tento rok mimoriadne emotívny
Zdroj foto: Kvapka nádeje

Počas večera bilancovala Nadácia Kvapka Nádeje svoju činnosť a charitatívne projekty, ktoré realizovala v roku 2023. Okrem obstarania moderných  prístrojov na zlepšenie liečebných procesov a zvýšenie komfortu dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov na Transplantačnej jednotke kostnej drene v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave a vybudovania denného stacionára pri oddelení detskej onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, pripomenuli zástupcovia Kvapky Nádeje aj reštart celoslovenskej informačno-náborovej kampane na podporu registrácie dobrovoľných darcov kostnej drene s názvom „Máte Slinu?“.

Benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ bol tento rok mimoriadne emotívny
Zdroj foto: Kvapka nádeje

Členka správnej rady nadácie Kvapka Nádeje Zuzana Poláčková, predstavila počas večera novú dlhodobú celoslovenskú kampaň nadácie s názvom „NEHÁDŽ HLAVU ZA HLAVU“, ktorej ambasádorkou sa stala Vera Wisterová. Táto kampaň má za cieľ poukázať na mimoriadnu dôležitosť odbornej starostlivosti o detských psychiatrických pacientov a jej hlavnou ambíciou je efektívne rozširovanie liečebných a diagnostických kapacít detských psychiatrických oddelení vo všetkých regiónoch Slovenska.

Benefičný galavečer NOC NÁDEJÍ bol tento rok mimoriadne emotívny
Zdroj foto: Kvapka nádeje

Samozrejme obrovské poďakovanie patrí partnerom Nadácie Kvapka Nádeje, ktorí darovali štedré sumy na podporu charitatívnej činnosti Nadácie Kvapka Nádeje, konkrétne Shell, Nadácia Allianz, Tipos, Ikar, Stengl, Kreston Slovakia, Dettol, Nadácia NN ľuďom, BavariaTT, tiež partnerom, ktoré prispeli inou, ako finančnou formou a rovnaké poďakovanie patrí aj samotným divákom Noci Nádejí, ktorí počas celého večera posielali SMS a tak prispievali do verejnej zbierky Nadácie Kvapka Nádeje, ktorá mimochodom stále pokračuje, a tak je možné prostredníctvom zaslania prázdnej SMS na číslo 830 pomôcť tím, ktorí to najviac potrebujú.

Sme nesmierne hrdí a s obrovskou pokorou vyjadrujeme poďakovanie za celovečernú vyzbieranú sumu: 237 815 EUR

Ďakujeme, že Máte Slinu byť s nami O Kvapku Lepší.

Reklama na magazín Vintage District