hypotéky

Rok 2024 sa môže stať významným pre finančný svet, keďže sa očakáva, že centrálne banky začnú postupne znižovať úrokové sadzby. Tento krok má potenciál výrazne ovplyvniť nielen globálny finančný trh, ale aj konkrétne ekonomiky ako Slovensko. Ako by mohlo zníženie sadzieb ovplyvniť slovenský hypotekárny trh?

Očakávania od Európskej centrálnej banky

V poslednom období sa hovorí o tom, že Európska centrálna banka (ECB) by mohla v roku 2024 začať so znižovaním úrokových sadzieb. Tento krok by nasledoval po období postupného zvyšovania sadzieb. Očakáva sa zníženie sadzieb o 125 bázických bodov, čo by mohlo priniesť sadzbu z aktuálnej úrovne 4 % na približne 2,75 % do konca roka.

Dopady na Slovensko

Podľa E. Šablovej, riaditeľky pre úvery spoločnosti FinGO.sk, aj keď ECB zrejme zníži sadzby, nemusí to okamžite viesť k znižovaniu úrokov na Slovensku. Dôvodom sú vnútroštátne faktory ako kritický stav verejných financií, zhoršenie ratingu Slovenska a riziko nárastu cien slovenských dlhopisov. Tieto faktory by mohli ovplyvniť ochotu slovenských bánk pristupovať k zníženiu komerčných úrokov.

Vplyv na hypotekárne úroky

Hoci sa očakáva, že zníženie sadzieb ECB môže mať vplyv na hypotekárne úroky v eurozóne, na Slovensku by sa podľa F. Burdu, investičného analytika spoločnosti FinGO.sk, mohlo stať, že zníženie úrokov príde neskôr. Faktory ako zdaňovanie bánk a dotácie hypoték môžu negatívne ovplyvniť vývoj úrokových sadzieb a verejné financie na Slovensku.

Zatiaľ čo zníženie úrokových sadzieb ECB je pravdepodobné, slovenský hypotekárny trh sa môže týmto trendom riadiť s určitým oneskorením. Závisí to od mnohých faktorov, vrátane domácej ekonomickej politiky a globálnych finančných podmienok. Zatiaľ čo plošné zníženie úrokových sadzieb na Slovensku nie je v krátkodobom horizonte očakávané, situácia sa môže zmeniť v prípade úspešnej konsolidácie štátneho dlhu a priaznivého vývoja v eurozóne.

Reklama na magazín Vintage District