senior (1)

Je nesmierne bolestivé a vyčerpávajúce neustále myslieť na blízkeho človeka, ktorý je sám doma a tento voľakedy bezpečný priestor sa vzhľadom na jeho vek stáva miestom nebezpečných nástrah. Kontrolné telefonáty nedvíha a ak zodvihne, často hovorí z cesty. A vy sa snažíte upokojiť a zároveň zahnať dotieravú otázku, ktorá vám nedá spávať: Je čas umiestniť ho do zariadenia?

Zariadenia pre seniorov si v minulosti neprávom vyslúžili nálepku „odkladiská“ starých a nepotrebných. Našťastie, s pribúdajúcim množstvom zariadení, kde je senior, jeho dôstojnosť a kvalita života alfou a omegou, začína spoločnosť seniorské domovy postupne považovať za win-win riešenie. Teda pomoc pre seniora aj pre ľudí, ktorí sa o neho starajú. Pretože staroba je náročná pre všetkých.
Staroba prináša do života človeka veľa zmien, ktoré sa prejavia aj v jeho správaní a prežívaní. Poruchy hybnosti, strata kontroly nad vlastným telom a postupná odkázanosť na pomoc iného človeka sa veľmi často podpisujú pod depresívne stavy. Preto je človek vo vyššom veku neraz nevrlý, nespokojný, niekedy horšie spolupracuje. To prináša zvýšené nároky predovšetkým na ľudí, ktorí sa o seniora starajú a pomáhajú mu,“ potvrdzuje psychológ Ľudovít Dobšovič.
Ak sa v správaní a konaní vášho blízkeho vo vyššom veku vyskytujú nasledujúce javy, je čas poobzerať sa po vhodnej forme pomoci.

Zabúdanie a zmätenosť

Problém nastáva, keď senior začne výrazne zabúdať. Tvrdí, že jedol, ale v chladničke je všetko ako predtým. Tvrdí, že si zobral lieky, ale v dávkovači polovica zvýšila. Nemá pojem o dátume, zabúda vypínať sporák, zatvárať vodu, prípadne dvere.
Veľmi nebezpečné môže byť, keď začne senior zabúdať na pravidelné užívanie liekov. Jedna vec je vynechanie dávky, iná, keď si spomenie, že treba užiť liek a dá si ho spolu s inými liečivami, ktoré má predpísané. „Netreba zabúdať, že s počtom tabliet sa zvyšuje riziko klinicky závažných interakcií, ktoré môžu mať fatálne následky na ľudský organizmus,“ upozorňuje farmaceutka PharmDr. Kristína Malíková, konzultantka občianskeho združenia Medicamentum, ktoré zabezpečuje vyzdvihnutie liekov na predpis v lekárni a ich dovoz.

Prečítajte si aj: Byť inšpiráciou pre seba aj svoje okolie je záväzok. Záväzok pracovať na sebe samom

Zhoršená mobilita

Problémy s chôdzou, koordináciou pohybov a rovnováhou môžu mať nepríjemné dôsledky, od modrín až po zlomeniny. Spozornieť treba aj vtedy, keď senior väčšinu dňa prespí či preleží.

Úzkosti a strachy

Neklamným znamením, že sa duševný stav seniora výrazne zhoršuje a život osamote môže byť pre neho nebezpečný, sú náhle výkyvy nálad, zdanlivo bez príčiny, pocity úzkosti, depresívne prejavy, strata záujmu o svoje koníčky, rodinu, priateľov či o dianie v okolí a v spoločnosti.

Strata hygienických a samoobslužných návykov

Žiaľ, nie je nič výnimočné, že sa senior prestane o seba starať. Niekoľko dní sa neumyje, nevymení si oblečenie, zanedbáva priestor, v ktorom býva. Je to signál, že potrebuje pomoc.

Je to nad vaše možnosti a schopnosti

Posledný signál sa týka blízkych seniora. Nikto nemá neobmedzené kapacity síl, času, energie a trpezlivosti. Pokiaľ si senior vyžaduje viac starostlivosti, než sú blízki pri najlepšej vôli schopní zabezpečiť, je najvyšší čas využiť externú pomoc.

Kde hľadať pomoc

Táto situácia je náročná pre všetkých zúčastnených, našťastie, nie je neriešiteľná. Ak vášmu seniorovi zatiaľ chýba hlavne spoločnosť, môžete využiť pomoc dobrovoľníkov. Náboženské, charitatívne alebo neziskové organizácie ponúkajú dobrovoľnícke programy starostlivosti o seniorov.
Ďalšou možnosťou je denný stacionár. Senior v ňom nájde spoločnosť, aktivity na udržiavanie kognitívnych zručností aj vhodnú varenú stravu. Denné stacionáre prevádzkujú obce aj mestá.
Ak senior potrebuje pomoc so samoobslužnými činnosťami, dohľad lekára a ďalších špecialistov takmer 24/7 alebo jednoducho viac hodín, než dokážu zabezpečiť jeho blízki, riešením je domov pre seniorov.

Náhrada domácej starostlivosti

Zmeny sú pre seniorov rovnako náročné ako pre deti, preto je veľmi dôležitý spôsob, ako mu nové riešenie predostrieme.
Veľa ľudí si ešte stále myslí, že domov pre seniorov je nejaká staršia budova, stavebnými úpravami prispôsobená ľuďom vo vyššom veku, kde majú strechu nad hlavou, jedlo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ale inak tam v podstate strácajú svoju ľudskú dôstojnosť. Tieto stereotypy však treba zbúrať a ukázať, že sa to dá aj inak,“ hovorí spoluautorka projektu Agapé Senior Park Adriana Škriniarová.

Kvalifikovaný personál v domove, kvalitné služby a moderné priestory nahrádzajú domácu starostlivosť. Tieto inštitúcie podávajú pomocnú ruku hlavne členom rodiny, ktorí chcú svojim najbližším dopriať len to najlepšie.“

Ako mu to povedať?

Psychológovia odporúčajú hovoriť so seniorom o možnosti inštitucionálnej starostlivosti zrozumiteľne, jasne a najmä pravdivo.

Otvorená komunikácia je nesmierne dôležitá na budovanie kvalitných vzťahov a inak to nie je ani pri komunikácii so seniormi. Treba mať na pamäti, že akýkoľvek fungujúci vzťah by mali determinovať atribúty, akými sú láska, porozumenie aj úcta. V mnohých situáciách si môžeme povedať, že to vôbec nie je ľahké, no kľúčom je určite empatia, rešpekt a dôvera,“ povedala psychologička Jana Janičová z Agapé Senior Park.

Aby medzi blízkymi a seniorom nevznikalo napätie, radí odborníčka dodržiavať jednoduché pravidlá. „Dôležité je hovoriť zreteľne a dostatočne nahlas. Odporúčam vyhýbať sa detskému jazyku, ako aj náročným odborným výrazom. A určite nefrustrujme seniora ani seba komplikovanými či mätúcimi požiadavkami. Komunikujme zreteľne, s úctou, majúc stále na pamäti dôstojnosť seniora,“ radí J. Janičová.

Pri komunikácii o potrebe nájsť seniorovi nový domov, kde bude o neho po všetkých stránkach postarané, odporúča hovoriť o reálnych dôvodoch a o všetkých plusoch, ale aj prípadných mínusoch, ak z tohto riešenia pre rodinu vyplývajú. Sľubovať denné návštevy, pokiaľ nie je možné seniora každý deň navštevovať, nie je najlepšia cesta.
A určite treba mať „upratané“ v sebe a vo svojom svedomí. Hľadá sa najlepšia cesta pre všetkých, nie odbočka.

Nemyslím si, že keď uvažujeme o tom, že by našej mame alebo otcovi bolo lepšie v domove pre seniorov, sme egoisti alebo ignoranti. Naopak, ak im nájdeme vhodné zariadenie, ktoré im poskytuje to, čo potrebujú, či už na niekoľko hodín denne, na nejaké obdobie alebo nepretržite, môže to byť dobré riešenie pre všetkých,“ je presvedčená A. Škriniarová.

Reklama na magazín Vintage District