AndyWinson

V súčasnosti je veľmi populárne povolanie tzv. influencera. Najmä mladí ľudia inklinujú ku snu stať sa bohatým a slávnym vďaka sociálnym sieťam. Nie vždy sú však rady a návody z rôznych profilov použiteľné pre život a niektoré „výzvy“ bývajú priam život ohrozujúce. Sú však aj influenceri a lídri, ktorí sa stanú prirodzeným „trendsetterom“ už len tým, ako s ľuďmi hovoria a ako žijú svoj život. Títo bývajú mimoriadne úspešní nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote.

Možno si ešte z detstva mnohí pamätáme vetu: „Keď doštuduješ, rob si čo chceš.“ Vzdelávanie sa tak zhustilo do častokrát jedinej ambície opustiť rozhodovanie rodičov alebo autority a doslova si robiť, čo chceme. Niektorí počúvali možno iné slová, možno už vtedy vnímali, že vzdelávanie je iba otvorenie dverí do sveta neobmedzených možností. Ak aj v minulosti nedokázali osnovy úplne reflektovať aktuálny vývoj v danej oblasti, dnes je tento rozdiel ešte väčší. Ukazuje nám to, že napredovať sa dá len neustálym vzdelávaním sa.

Prečítajte si aj: 5 mylných predstáv o čase, ktoré nám bránia v produktivite

Jednou z najdôležitejších oblasti neustáleho vzdelávania sa je oblasť sebarozvoja. V nej sa neustále objavujú nové a nové motivačné knihy, ktoré oslovujú široké spektrum čitateľov. Osho, Robin Sharma, Tim Ferris a mnohí ďalší svoj pohľad na svet dokázali pretaviť do publikácií, ktoré vychádzajú celosvetovo. „Je skvelé, že ľudia kupujú tieto knihy. Ukazuje to ich záujem o túto oblasť. No knihu nestačí len kúpiť a v tom lepšom prípade aj prečítať. Najdôležitejšie je dané veci aplikovať aj v bežnom živote,“ hovorí Andy Winson. Ten sa osobnostnému rozvoju venuje už viac ako 20 rokov a jeho tréningy alebo koučingy absolvovalo už viac ako 600 tisíc ľudí. Vzdelávanie sa v akejkoľvek oblasti rozširuje naše možnosti. Či už je to v profesii, ktorej sa venujeme alebo v prípade koníčka, ktorý nám robí radosť. Zlepšovanie našich zručností znamená, že neustále rastieme. To môže niekomu pripomínať detstvo a práve detská radosť z toho, čo robíme a objavujeme, nás môže inšpirovať k tomu, aby sme v pokračovali.

Zostať stáť a povedať si, že už vieme všetko, môže byť veľkým rizikom. Tento názor nás môže nielen zastaviť pri dosahovaní svojich cieľov a snov, ale pri ďalšej komunikácii s ľuďmi môžeme pôsobiť až spiatočnícky. Rovnakým extrémom môže byť aj vzdelávanie sa u neoverených zdrojov. „Väčšinou je vhodné sledovať, či konkrétne rady aj daná osoba vo svojom živote robí a od koho čerpá informácie. Influenceri, lídri, ktorých vidíme na sociálnych sieťach alebo v bežnom živote sa väčšinou stretávajú s ďalšími odborníkmi na túto oblasť a formou diskusie vedú svoj vlastný prieskum. Naviac, získané informácie vedia vyhodnotiť a málokedy vám poradia iba jednu vec. Skôr vám dajú alternatívy, aby ste sa sami mohli rozhodnúť,“ vysvetľuje A. Winson.

Byť inšpiráciou pre seba aj svoje okolie je záväzok. Záväzok pracovať na sebe samom
Andy Winson. Zdroj foto: Archív AW

Influencerov, ľudí, ktorí nás ovplyvňujú a inšpirujú, nemusíme hľadať iba na sociálnych sieťach. Stretávame sa s nimi aj v bežnom živote. Častokrát sú to tie osoby, s ktorými sa spájajú spojenia: „To je učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem.“ alebo „Najlepší šéf akého som kedy mal.“ Niekto prirodzene pozbiera vedomosti a uplatní ich v živote tak, že ani nevníma, ako sa mu stalo niečo výnimočné. Byť inšpiratívnou osobnosťou, lídrom, sa však môže stať ktokoľvek, kto príjme záväzok na sebe pracovať. „V mladosti, keď spolužiaci chodili cez víkendy za zábavou, ja som sa chodieval aspoň raz do mesiaca vzdelávať. Výsledky takéhoto vzdelávania nie sú vidieť hneď. Chce to čas a trpezlivosť, no potom vás už nie je tak ľahké dobehnúť. Lídrom sa stane ten, ktorý vykročí zo svojej komfortnej zóny a spraví ten extra krok naviac. A ten vás potom zavedie tam, kam by ste sa sami neodvážili ísť,“ zdôrazňuje Andy Winson. Myšlienku mať viac vzdelaných influencerov a ovplyvniť tak pozitívne spoločnosť vzal doslova, a spoločne s Mariánom Biesikom, odborníkom na biznis development firiem a tímov, pripravili tréning Líder novej generácie. Ten sa uskutoční 21. a 22. októbra v Trnave a prinesie veľa inšpirácie pre predajcov, podnikateľov a každého, kto túži byť inšpiráciou pre druhých a viesť ich k úspechu.

„Byť lídrom a inšpiráciou je záväzok. Sám voči sebe a aj voči ľuďom, že vždy budete vedieť ako ďalej, keď oni nebudú vidieť vhodný smer. Tento záväzok je potrebné napĺňať neustálou prácou na sebe. Vtedy môžete vidieť, ako sa vaše sny stávajú veľmi rýchlo skutočnosťou. Pretože ak na sebe nebudete pracovať, vaše sny o lepších príjmoch a slobodnom živote sa nenaplnia,“ dodával A. Winson na záver.

Reklama na magazín Vintage District