TUKE

Technické smery sú čoraz viac žiadanejšie. No žiadané sú najmä tie, ktoré nie sú len o teoretických znalostiach. Budúcnosť našich univerzít patrí prepojeniu štúdia s praxou a možnostiam získať pracovné príležitosti už počas štúdia.

Jednou z najprogresívnejších fakúlt na Slovensku je jednoznačne Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie na Technickej univerzite v Košiciach (FMMR TUKE). Vďaka spolupráci s podnikmi z praxe a vynikajúcim podmienkam pre výskum patrí medzi slovenskú špičku. Dlhodobo sa objavuje v päťke najlepších technicky orientovaných fakúlt na Slovensku. Ak študovať, tak na tých najlepších. Podať prihlášku na FMMR TUKE je možné do 30. apríla 2023.

Študovať, pracovať a zarábať. Sen každého študenta sa splní na fakulte budúcnosti
Zdroj foto: TUKE

Budúcnosť v modernom svete

Už dávno neplatí, že za kvalitným štúdiom je potrebné odchádzať do zahraničia. Záujemci o štúdium si  môžu vybrať z odborov na FMMR TUKE, ktoré ani zďaleka nie sú len o teórii, pričom kvalitou prevyšujú kvantitu.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie vychovala tisícky inžinierov, ktorí už počas štúdia spájali svoje vedomosti s praxou. Akreditované študijné programy ako hutníctvo, materiály či spracovanie a recyklácia odpadov v dnešnej dobe majú väčšie využite, ako sa možno zdá. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie spolupracuje s mnohými spoločnosťami. Spomeňme napríklad U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová, Eurocast, SAPA a pod.  Skvelou správou je, že 95 percent absolventov fakulty našlo na trhu práce uplatnenie vo svojom odbore.

Prečítajte si aj: Ako premýšľa a nakupuje generácia Z v porovnaní s mileniálmi?

FMMR TUKE sa snaží svojim študentom ukázať  budúcnosť v modernom svete, ktorý je obklopený digitalizáciou a zelenými technológiami. Viete, ktorý materiál je 100-percentne recyklovateľný? Trochu vám napovieme – je to oceľ. Práve ona je materiálom budúcnosti. Fakulta aj preto stavia na svojej „oceľovej“ histórii, no zároveň reaguje na aktuálne trendy.

Študovať, pracovať a zarábať

Fakulta svojim študentom umožňuje pracovať a zároveň byť stále študentom. V rámci dennej formy kombinovanou metódou sa výučba realizuje prevažne vo štvrtok a v piatok, s približne 50-percentným  podielom prezenčnej metódy (čo znamená priamy kontakt s učiteľom) výučby, zvyšok je realizovaný dištančnou metódou (komunikácia prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí). Študenti dennej formy kombinovanou metódou teda majú stále status denného študenta so všetkými výhodami študentov denného štúdia. Tí, ktorí hľadajú perspektívne odbory na FMMR TUKE, nemusia dokonca absolvovať žiadne prijímacie testy.

Pre šikovných absolventov uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu nebude žiadny problém. Nehovoriac o tom, že získavanie a spracovanie zemských zdrojov, strojárstvo, automobilový priemysel, environmentálne a ekologické vedy či výskum materiálov sú našou budúcnosťou. Priemyselná revolúcia zmenila spôsob nášho života, no dnes vďaka nanotechnológiám  dokážeme vyvíjať nové materiály, aby náš svet bol lepším miestom pre život. Študujte na jednej z najprogresívnejších fakúlt na Slovensku, prihlášku je možné zaslať do 30. apríla 2023.

FMMR je  fakultou ktorá vyvíja nové druhy Li-iónových batérií. Pre študentov má plne sprevádzkované moderné elektrochemické laboratórium, kde si vlastnú batériu môžete sami zostaviť.

FMMR je lídrom v oblasti vývoja zliatin pre uskladnenie vodíka a vodíkových technológií, centrom recyklácie a zhodnocovania odpadov, fakulta vzdelávajúca tých, ktorým nie je ľahostajný osud tejto zeme a nás všetkých.

Reklama na magazín Vintage District