telefón

Na Slovensku dlhodobo narastá popularita bezhotovostných platieb. Dokonca podľa dát NBS sa počas pandémie prvýkrát v histórii Slovenska preklopil pomer platieb v prospech bezhotovostných. Kým však dospelí pri platení štandardne siahajú nielen po karte, ale využívajú čoraz viac aj mobil či hodinky, školákom vo veku od 11 do 15 rokov dávajú podľa prieskumu 365.bank takmer tri štvrtiny rodičov skôr hotovosť. A to aj napriek tomu, že 91 % žiakov má už dnes smartfón, 96 % z nich používa aplikácie a technológie sú prirodzenou súčasťou ich života. Banka preto pri príležitosti Dňa detí odporúča rodičom, aby sa aj vo finančnej oblasti nebáli oboznámiť teenagerov s dnešnými technológiami, ako sú platobné karty, náramky či detské bankové aplikácie. Z výsledkov PISA testovania školákov totiž vyplýva, že tí žiaci, ktorí takúto skúsenosť majú, dosahujú vyššie skóre vo finančnej gramotnosti.

Pandémia a celkovo rozmáhajúca sa digitalizácia  vo všetkých oblastiach života sa podpísali pod to, že našinci začali oveľa viac využívať bezhotovostné formy platieb. Takmer polovica Slovákov sa v prieskume spoločnosti Mastercard dokonca vyjadrila, že by im  neprekážalo ani úplné zrušenie hotovosti. Ľudia totiž často pri platení siahajú po digitálnych nástrojoch ako platobná karta, telefón alebo hodinky a hotovosť nosievajú pre prípad, ak by bezkontaktná platba nebola možná. Kým však dospelí využívajú dnešné technológie úplne bežne, v prípade detí a ich financií na tieto možnosti príliš nereflektujú. V tomto smere zohráva hlavnú úlohu práve hotovosť.

Prvý telefón už vo veku 8 rokov

Pre dnešné deti je pritom práca s technológiami prirodzená, lebo sú s nimi v kontakte už od útleho veku. Svoj prvý mobilný telefón dostávajú v priemere vo veku 8 rokov. Smartfón má 91 % školákov vo veku od 11 do 15 rokov a aplikácie bežne využíva až 96 % z nich. Práve banková aplikácia prepojená s účtom tak môže byť jednou z foriem, prostredníctvom ktorej môžu rodičia deťom ukázať svet elektronických peňazí, naučiť ich narábať s financiami, viesť ich k zodpovednosti a zároveň mať ich míňanie pod kontrolou. Okrem toho hotovosť po taškách či vo vreckách je omnoho menej praktická a ľahko sa stráca.

Prečítajte si aj: Automatizácia a robotizácia nám úplne umožňuje nahradiť bežné pracovné pozície

Vďaka bezhotovostným platbám, prepojeným s mobilnou aplikáciou, má rodič prehľad, kedy a na čo dieťa míňa, koľko za čo utratí a v prípade potreby vie kartu zablokovať. Dokonca vďaka notifikáciám má financie oveľa viac pod kontrolou, ako keby dieťaťu zveril hotovosť. Dieťa sa rýchlejšie naučí rozumieť elektronickým peniazom a ďalším súvislostiam a dáva mu to základ do jeho dospelého finančného života, v ktorom budú zohrávať práve technológie dôležitú úlohu,“ hovorí Head of PR 365.bank Linda Valko Gáliková.

Práca s peniazmi je pre slovenské deti slabinou

Práve práca s peniazmi, vrátane tých bezhotovostných, je pre slovenské deti slabinou. Z prieskumu 365.bank vyplynulo, že 44 % školákov vo veku 13 a 14 rokov má málo skúseností s platbou kartou. Existuje pritom priama úmera medzi praktickými skúsenosťami a finančnou gramotnosťou. Tí školáci, ktorí tieto zručností majú, dosahujú signifikantne vyššie skóre v oblasti finančnej gramotnosti. Prax a technológie tak idú ruka v ruke s vytváraním dobrých finančných základov a vedomostí.

Reklama na magazín Vintage District