Den-narcisov

Po 2 rokoch pauzy zorganizovala Liga proti rakovine 26. krát verejno-prospešnú zbierku DEŇ NARCISOV opäť aj v uliciach za pomoci dobrovoľníkov. Po sčítavaní vyzbieraného obnosu  sú k dispozícii prvé predbežné výsledky za mestá, kde sa nachádzajú Centrá LPR – Bratislava, Martin, Košice.

Narcis mohli ľudia získať 28. apríla u dobrovoľníkov v uliciach miest i obcí Slovenska. Jeho pripnutím prejavili solidaritu a spolupatričnosť onkologickým pacientom.  Vďaka ich dobrovoľným príspevkom do zbierky bude možné naďalej organizovať užitočné projekty či poskytovať pacientom adresnú pomoc.

Stále je však možné narcis získať i v obchodných prevádzkach Tesco a dm drogerie počas piatka – 29. apríla.

ONLINE A SMS ZBIERKA trvá do 6. 5. 2022, môžete prispieť prostredníctvom:

 

Do zbierky sa zapojilo viac ako 9000 dobrovoľníkov. Za Bratislavu predstavuje predbežný výnos 150.000€, za Košice 44.000€ a za Martin 8.800€. Atmosféra v uliciach Slovenska bola výborná, dobrovoľníci, partneri i verejnosť dávali pozitívnu spätnú väzbu. Tešili  sa, že je opäť možnosť stretnúť sa pri Dni narcisov tvárou v tvár – dobrovoľník a prispievajúci.  Úprimne všetkým ďakujeme,“  hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

prvé výsledky - deň narcisov
Zdroj foto: Liga proti rakovine SR

Prečo podporiť zbierku DEŇ NARCISOV?

Aj vďaka nej tím Ligy proti rakovine realizuje BEZPLATNÉ projekty:

ONKOPORADŇA

Prostredníctvom Onkoporadne (0800 11 88 11, poradna@lpr.sk) majú pacienti možnosť každodenného poradenstva s odborníkmi z rôznych oblastí.

SIEŤ ONKOPSYCHOLÓGOV

Onkopsychológovia LPR sú k dispozícii onkologickým pacientom  a ich blízkym naprieč Slovenskom v ťažkých chvíľach počas liečby i po nej.

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Ak sa ľudia s onkologickým ochorením ocitnú v hmotnej núdzi, môžu sa obrátiť so žiadosťou o finančnú výpomoc.

„VYSTRIHAJ SA SLOVENSKO!“

Pre onkologické pacientky, ktoré prišli v dôsledku liečby o vlasy, zabezpečujú ručne vyrobené parochne zo živých vlasov a parochne z umelých vlasov.

PODPORNÉ SKUPINY PRE PRÍBUZNÝCH A POZOSTALÝCH

Onkologické ochorenie zasahuje celú rodinu. LPR poskytuje psychologickú podporu aj blízkym, ktorí sa starajú o pacienta a tiež tým, ktorí svojho blízkeho stratili.

RODINNÉ A RELAXAČNÉ POBYTY

Pobyty poskytujú relax, ponúkajú program pod odborným vedením prispôsobený potrebám pacientov a ich rodín.

„NÁHRADNÝ DOMOV“

V Bratislave a Košiciach zabezpečujú rodičom ubytovanie počas hospitalizácie dieťaťa s onkologickou diagnózou.

ADVOKÁCIA PACIENTA

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a kontaktom nepretržite komunikujeme s príslušnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

PREVENCIA A PUBLIKÁCIE

Pravidelnými edukačnými eventami, informovaním verejnosti prostredníctvom letákov, prednášok pre firmy a školy podporuje LPR prevenciu rakoviny.

Na základe dopytu po informáciách pripravuje LPR s odborníkmi materiály, ktoré na požiadanie distribuuje do nemocníc, ambulancií a individuálnym záujemcom.

PROGRAMY PRE PACIENTOV V CENTRÁCH POMOCI V BRATISLAVE, KOŠICIACH A MARTINE

Celoročne organizujú vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov.

V mene onkologických pacientov na Slovensku vám ďakuje,

Liga proti rakovine

Reklama na magazín Vintage District