príznaky vyhorenia
SOTHYS PARIS

O tom, že syndróm vyhorenia predstavuje skutočný problém, svedčí aj fakt, že tento pojem bol oficiálne uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pracovný fenomén. Aké sú najčastejšie príznaky vyhorenia?

V dnešnom rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí sa stres a vyhorenie stalo neodmysliteľnou súčasťou života mnohých z nás. Napriek pokroku a výhodám modernej doby čelia mnohí ľudia neustálemu tlaku, mimoriadnemu pracovnému zaťaženiu a emocionálnemu vyčerpaniu, čo vedie k známemu syndrómu vyhorenia. Tento pojem bol oficiálne uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pracovný fenomén, čo dokazuje jeho závažnosť. Tomuto nežiaducemu stavu je však možné predchádzať a zlepšiť svoje pocity šťastia a celkového zdravia

Čo je to syndróm vyhorenia

WHO popisuje syndróm vyhorenia ako „syndróm, ktorý je koncipovaný ako následok chronického stresu na pracovisku, ktorý nebol úspešne zvládnutý. Vyznačuje sa tromi rozmermi:

– Pocit vyčerpania alebo straty energie.

– Zvýšený psychický odpor k práci, či pocity negativizmu či cynizmu súvisiace s prácou.

– Znížená profesionálna výkonnosť.“

Aké sú príznaky vyhorenia

Ako bolo naznačené vyššie, príznaky vyhorenia sa môžu prejavovať na rôznych úrovniach – fyzickej, emocionálnej a mentálnej. Medzi najčastejšie z nich patrí:

Nadmerná únava a vyčerpanie: Cítite sa neustále unavení a vyčerpaní? Ak sa k tomu pridáva aj znížený výkon a nechuť k vášmu zamestnaniu, ide pravdepodobne o syndróm vyhorenia.

Znížená výkonnosť a motivácia: Stráca sa záujem a chuť pracovať, a to aj pri úlohách, ktoré boli kedysi motivujúce.

Emocionálna nestabilita: Niekedy sa objavujú náhle negatívne emócie, ako je podráždenosť a úzkosť.

Znížené sebavedomie a presvedčenie o vlastnej hodnote: Začínate pochybovať o svojich schopnostiach a prínose.

Izolácia a sociálny únik: Strácame záujem o spoločnosť kolegov a priateľov a radšej sa izolujeme.

Fyzické príznaky: Zvýšená frekvencia bolesti hlavy, problémy so spánkom, nechutenstvo a ďalšie zdravotné problémy.

Prečítajte si aj: Riešenie problémov v partnerskom vzťahu po rokoch spolužitia

Aj keď neexistuje presný spôsob, ako potvrdiť, že máte syndróm vyhorenia, použite tri kritériá WHO ako návod. Cítite emocionálne alebo fyzické vyčerpanie? Máte extrémny odpor voči vášmu súčasnému zamestnaniu? Ste v práci menej efektívny ako zvyčajne?

Ak na tieto tri otázky odpoviete áno, pravdepodobne trpíte syndrómom vyhorenia.

Ako bojovať so syndrómom vyhorenia

Vyhorenie sa nedá prekonať jedinou prechádzkou v parku či dňom voľna. Ide o zložitejší proces, ktorý bude vyžadovať niekoľko zmien vo vašom živote. Ako začať? V prvom rade si treba priznať, že trpíte naozaj syndrómom vyhorenia.

Uznanie syndrómu vyhorenia je prvým krokom k riešeniu emocionálnych a fyzických symptómov syndrómu vyhorenia. Keď ste vyhorení z práce, je dôležité znovu získať rovnováhu a vynútiť si určitý nadhľad. Zamerajte sa najskôr na fyzickú stránku tým, že budete veľa spať, cvičiť a zdravo sa stravovať.

Ďalším krokom je prehodnotenie vašich priorít. Ak ste vyhoreli, pravdepodobne ste prácu nadradili nad všetko ostatné. To sa musí zmeniť.

Urobte tiež konkrétne kroky na zlepšenie vášho pracovného života. V prvom rade zvážte vaše reálne možnosti a stanovte si hranice. Neberte si na seba príliš veľa pracovných povinností a naučte sa povedať nie.

Doprajte si tiež relax, urobte si radosť a hýčkajte sa. Buďte ochotní venovať sami sebe aspoň niekoľko hodín týždenne, aby ste svoje telo a myseľ vrátili do stavu, v akom sa majú cítiť. Vyskúšajte nasledujúce nápady na starostlivosť o seba:

– Venujte sa relaxačným aktivitám, ako je joga, tai chi alebo prechádzky v prírode.

– Zacvičte si, buď sami alebo s ostatnými.

– Doprajte si dostatok spánku.

– Zamerajte sa na prežívanie prítomnosti bez posudzovania.

– Robte aktivity, ktoré vám prinášajú radosť a trávte čas s ľuďmi, ktorých máte radi.

Reklama na magazín Vintage District