help-g2f58dc30b_1280

Čo majú spoločné toxický stres, ktorý zabraňuje detskému mozgu naplno sa vyvinúť, a neschopnosť celý život sa vymaniť z dlhov? Spoločným menovateľom je generačná chudoba v marginalizovaných komunitách. Oba tieto problémy, ktoré trápia na Slovensku desaťtisíce rodín, pomáha riešiť aj občianske združenie (OZ) Cesta von, odteraz aj s podporou spoločnosti NN Slovensko. 

Pre vývoj ľudského mozgu je najdôležitejších prvých tisíc dní života. Dieťa spoznáva svet, získava pocit istoty, že niekto pri ňom stojí. Ak sa však narodí do marginalizovanej komunity, zažíva od narodenia tzv. toxický stres kvôli generačnej chudobe, čo má opačný efekt na vývoj mozgu. Takéto deti ptom nastupujú už do predškolského zariadenia s výrazne menšou slovnou zásobou ako ich rovesníci z prajnejšieho prostredia. Spustí sa tak začarovaný kruh chudoby, ktorá ovplyvňuje deťom celý život.

A práve to chce zmeniť program Omama, za ktorým stojí občianske združenie Cesta von. Program Omama sa primárne zameriava na rozvoj detí od 0 do 3 rokov a tiež na vzdelávanie ich rodičov žijúcich vo vylúčených komunitách.

Starostlivo vybrané a vyškolené rómske omamy navštevujú raz týždenne rodiny v ich domácom prostredí, podporujú rodičov a ukazujú im, ako najlepšie rozvíjať schopnosti svojho dieťaťa. Cieľom je, aby ich deti získali pevné základy potrebné pre neskorší úspech v živote. „V NN veríme, že pokiaľ poskytneme ľuďom žijúcim v znevýhodnených komunitách cielenú pomoc, dokážu sa postaviť na vlastné nohy a žiť dôstojný život. Sme presvedčení, že aj vďaka projektom ako Omama a vďaka systematickému vzdelávaniu sme schopní vytvoriť taký spoločenský systém, ktorý rešpektuje rozmanitosť a dáva šancu vyniknúť všetkým rovnako,“ vysvetľuje dôvody finančnej podpory tlačová hovorkyňa NN SR Daniela Tomášková.

Omamy sa zameriavajú na zdravý emocionálny a sociálny rast dieťaťa, rozvoj jeho motoriky, kognitívnych schopností či rozširovanie slovnej zásoby v slovenčine. „Omamy pomáhajú deťom, ktoré sa narodili do ťažkých sociálnych podmienok, zvýšiť ich šance na úspech v živote. Prinášajú biednym rodinám novú nádej, že sa ich nasledujúcej generácii podarí prelomiť nekonečne sa opakujúci začarovaný kruh chudoby a vylúčenia. V tomto náročnom úsilí potrebujú spojencov a podporu. Sme veľmi vďační spoločnosti NN, že sa stala takouto oporou omám a našej práce. Dokazuje tým, že podporu inklúzie berie vážne, a nielen ako frázu,“ hovorí výkonný riaditeľ OZ Cesta von Pavel Hrica.

Program sekundárne posilňuje aj postavenie rómskych žien. Prispieva totiž k ich vzdelávaniu a zamestnávaniu. V súčasnosti je do programu zapojených viac ako 550 detí s ich rodičmi, 26 omám v 20 chudobných komunitách na strednom a východnom Slovensku, 18 mentorov podporujúcich omamy a 20 odborníkov na rozvoj v ranom detstve.

OZ Cesta von s podporou NN Slovensko myslí i na ďalšie nepriaznivé aspekty života ľudí v marginalizovaných komunitách, a preto štartuje aj dlhodobý program finančného mentoringu pre chudobné rodiny z programu Omamy. Cieľom je pomôcť im nájsť cestu von z generačnej chudoby. Rodiny dostanú k dispozícii odborníkov, ktorí im budú počas 1 až 3 rokov pomáhať s tým, ako vyrovnať rodinný rozpočet, zbaviť sa dlhov, nastaviť udržateľnú finančnú situáciu a zlepšiť ich sociálne postavenie. Program finančnej gramotnosti bude pilotne implementovaný v 4 marginalizovaných komunitách vo Veľkej Lomnici, Chminianskych Jakubovanoch, Kecerovciach a Zborove so zapojením 35 rodín.

NN Slovensko a prehľad charitatívnych projektov 2021

  • SEdlácka PRvá Pomoc

Komik Michal Kubovčík učí verejnosť, ako poskytnúť prvú pomoc. YouTube projekt Baštrng – SEPRP, na ktorom spolupracujú i slovenské celebrity, demonštruje praktické úkony prvej pomoci vtipne a pútavo. Videá majú milióny pozretí a nás teší, že prostredníctvom Nadácie NN ľuďom prispievame aj k takejto životne dôležitej výuke.

  • Podpora záchranárov

NN SR finančne pomohla aj občianskemu združeniu Záchrana a ich projektu Rescue Lesnica. Jeho cieľom je vzdelávanie záchranárov i laickej verejnosti formou školení alebo súťaží. Ku koncu roka sme sa v spolupráci s OZ Záchrana tiež podieľali na kúpe a distribúcii 10 kusov AED defibrilátorov na verejne dostupných miestach v rámci celého Slovenska.

  • Dúha v srdci

Naša nadácia podporila dva koncerty pre mentálne a zdravotne postihnuté deti v Novom Meste nad Váhom a v Banskej Štiavnici.

  • Inovatívne projekty mládeže

Aj tento rok sme boli súčasťou projektu Social Innovation Relay z dielne neziskovej organizácie Junior Achievement. Už 5 rokov tak pomáhame objavovať mladé talenty schopné reprezentovať našu krajinu vo svete. Stredoškoláci z Košíc dokonca uspeli vo svetovom finále súťaže.

  • MMM 2021

Prvýkrát sme sa stali partnerom najstaršieho maratónu v Európe a podporili sme 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Reklama na magazín Vintage District