more

Zásoby pitnej vody sa na celom svete zmenšujú, preto sme nútení hľadať nové zdroje, ktoré by nám pomohli tento akútny problém vyriešiť. Ako napríklad zo vzduchu a mora.

Prognózy do budúcnosti nie sú lichotivé. Očakávajú sa čoraz častejšie suchá a v niektorých krajinách je už  teraz pitná voda na prídel. Podľa generálneho riaditeľa GENAQ, Carlosa Garciu, však riešenie existuje a o niekoľko rokov budú milióny domácností získavať vodu zo vzduchu – a to doslova. GENAQ je španielska spoločnosť, ktorá vyrába zariadenia známe ako generátory atmosférickej vody. Kondenzáciou vlhkosti vo vzduchu do využiteľnej vody môžu takéto generátory pomôcť vytvárať veľmi potrebné zásoby pitnej vody.

Vzácny zdroj života

Keďže svetová populácia rastie a klimatické zmeny sa zintenzívňujú, voda, náš zdroj života, je čoraz vzácnejšia. „Toto je problém, ktorý musíme naozaj riešiť,“ hovorí Garcia, ktorého spoločnosť vedie projekt STRATUS financovaný z Európskej únie.

Podľa Organizácie Spojených národov žije 2,3 miliardy ľudí – viac ako jeden zo štyroch – v oblastiach s vodným stresom. A 4 miliardy ľudí čelia vážnemu nedostatku vody aspoň jeden mesiac v roku. Globálne otepľovanie spôsobuje častejšie a vážnejšie suchá, preto je úlohou vedy prísť na nové riešenia a metódy, ako získavať sladkú vodu zo vzduchu či z mora. Tento tlak spôsobujú aj znečisťujúce látky v podzemnej vode a environmentálne náklady na balenú vodu.

Spoločnosť  GENAQ vyvíja generátory atmosférickej vody už od roku 2008 a má zákazníkov v 60 krajinách sveta. Doteraz tieto generátory slúžili najmä záchranným zložkám a priemyselným firmám. Je však predpoklad, že by sa tento nápad mohol uplatniť aj v našich domácnostiach.

Prečítajte si aj: Geológovia z UK: Mlynská dolina bola pred 10 miliónmi rokov pod hladinou

Voda zo vzduchu u vás doma

Spomínaný projekt STRATUS vyvíja verziu generátorov, ktoré je možné použiť v bežných domácnostiach. Podľa výskumníkov tieto nové generátory môžu byť pripojené k domom a vytvárať čerstvú vodu pre ich obyvateľov.

GENAQ chce predávať tri verzie produktu v objeme od 20 litrov za deň do 200 litrov a vo veľkosti od malého kuchynského spotrebiča až po verziu, ktorá vyzerá ako kancelársky chladič vody. Predpokladané ceny sa pohybujú od 2 500 € za najmenšiu verziu do 14 500 € za najväčšiu.

Zariadenie nasáva vzduch a filtruje ho, čím zabezpečuje, že do kondenzačnej komory nepreniknú žiadne nečistoty,“ vysvetľuje Garcia.

Generátory atmosférickej vody pracujú na báze absorpčného chladiča, ktorý kondenzuje vzdušnú vlhkosť na výmenníku. Vďaka tomu môžeme získať čistú a pitnú vodu. Táto kondenzovaná voda sa potom upravuje. Najskôr sa prefiltruje, pridajú sa minerály a prežiari sa ultrafialovým svetlom, aby sa zabránilo tvorbe baktérií.

Spoločnosti GENAQ sa podarilo objaviť spôsob, ako o 150 percent znížiť množstvo energie použitej na výrobu vody. To tiež znamená, že priemerné náklady na prenosnú vodu klesli o viac ako 80 %. „Väčšinu nášho úsilia sme venovali efektívnosti,“ hovorí Garcia.

Má to jeden háčik

Aj keď tieto generátory dávajú nádej na riešenie problému s pitnou vodou, má to jeden háčik. Ich funkčnosť je ovplyvnená počasím. „Najlepší výkon je v horúcom a vlhkom podnebí,“ tvrdí Garcia. „Naopak, v studenom a suchom prostredí zariadenie nefunguje veľmi dobre. Avšak vnútorné podmienky domov by mohli byť pre toto riešenie veľmi vhodné,“ dodáva zároveň.

Zdroj pitnej vody z mora

Projekt SonixED, ktorý realizuje belgická spoločnosť HydroVolta zo zdrojov EÚ, zlepšuje spôsoby, ako odobrať slanú vodu a premeniť ju na sladkú.

Prevažnú väčšinu zemskej vody predstavuje slaná voda. Len 3 % tvorí sladká voda a menej ako jedna tretina z toho je prístupná, zvyšok je skrytý v ľadovcoch a podzemných vodách.

Musíme upravovať slanú vodu, aby sme ju mohli piť a využívať v priemysle,“ hovorí George Brik, generálny riaditeľ HydroVolta. „So súčasnými technológiami si však odsoľovanie vyžaduje vysoké investície a vysoké prevádzkové náklady. Okrem toho existujúca technológia využíva veľké množstvo energie a chemikálií.“

Hoci odsoľovanie prebieha už roky a zvyčajne sa vyskytuje v krajinách so suchým podnebím, rastúci nedostatok vody podnecuje záujem o túto činnosť v iných častiach sveta vrátane severnej Európy.  Základnou technikou na premenu slanej vody na sladkú je elektrodialýza, pri ktorej sa ióny transportujú cez membrány, aby oddelili soľ od vody. Metóda má však slabé miesto: membránu, ktorá sa ľahko zašpiní a na jej čistenie sú potrebné chemikálie a vysoký tlak. To zase zahŕňa veľké množstvo energie.

V rámci projektu SonixED spoločnosť HydroVolta vyvinula ultrazvukovú technológiu, ktorá udržuje membránu čistú oveľa efektívnejším spôsobom.

Efektívnejšie technológie

Spotreba energie pri výrobe sladkej vody zo slanej závisí od tlaku, ktorý sa meria v metrických jednotkách známych ako bar. Existujúce technológie na odsoľovanie morskej vody potrebujú podľa Brika okolo 50 až 80 barov. Podľa neho nová technológia HydroVolta využíva len jeden až tri bary. Pomocou tejto technológie je možné zároveň získať viac pitnej vody z určitého objemu morskej vody. „Pomocou bežnej metódy sa dalo získať z morskej vody iba 30 percent pitnej vody. Naša nová technológia dokáže vyrobiť až 65 percent, čiže to znamená, že zo 100 litrov morskej vody získame 65 litrov pitnej vody,“ vysvetľuje George Brik.

Reklama na magazín Vintage District