choroba

O týždeň bude Deň narcisov, ktorý nás každý rok upozorňuje na rastúci výskyt a náročnú liečbu rakoviny. Na Slovensku sú práve onkologické ochorenia dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií a nebyť Covidu-19, tak aj úmrtí. Nielen hrozba rakoviny, ale aj správy o drahých liekoch a vysokých výdavkoch pacientov s ďalšími závažnými diagnózami zvyšujú dôležitosť životného poistenia. Rodinám v najťažších chvíľach zaistí finančnú injekciu, pričom poisťovne každý rok klientom vyplácajú dokopy milióny eur.

Poisťovne v rámci životného poistenia ponúkajú rôzne pripoistenia a jedným z nich je aj pripoistenie kritických chorôb. Ľuďom finančne pomôže po diagnostikovaní onkologických, srdcovo-cievnych, duševných a mnohých ďalších závažných ochorení, ktoré sa na Slovensku objavujú najčastejšie. 

„Kritické ochorenia patria k najdôležitejším a zároveň najžiadanejším pripoisteniam, o ktoré sa Slováci v posledných rokoch intenzívne zaujímajú aj vzhľadom k ich vysokému a rastúcemu výskytu. Drvivá väčšina poistných plnení putuje práve klientom s onkologickými ochoreniami, za nimi zväčša nasledujú ochorenia srdcovo-cievnej sústavy, Parkinsonova choroba alebo skleróza multiplex. Poisťovne klientom a ich rodinám obvykle vyplatia desiatky tisíc eur, ktoré im pomáhajú vykryť výpadok príjmu, náklady na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť či rekonvalescenciu,” hovorí riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó.

Môžu vám vyplatiť 5 000 €, ale aj 150 000 €

Ak kvôli vážnemu ochoreniu človek nedokáže pracovať, finančná situácia rodiny sa výrazne skomplikuje. Príjmy klesnú, no výdavky kvôli náročnej liečbe stúpnu. Pokiaľ sa má spoľahnúť len na verejné zdravotné poistenie, veľmi ťažko sa dostane k najlepším špecialistom alebo najmodernejším liekom. To môže mať za následok aj nepriaznivý vývoj ochorenia. Peniaze sa preto zídu ako soľ.

„Zo štatistík vyplýva, že do 2 rokov sa človek z kritickej choroby vylieči, alebo je potom ochorenie dlhotrvajúce. Preto ľuďom radím, aby si kritické ochorenia nechali poistiť najmenej na 24-násobok čistého mesačného príjmu. Napríklad pri príjme 1000 eur je vhodné poistiť sa najmenej na 24 000 eur, pri príjme 2000 eur na 48 000 eur a podobne. Vo väčšine poisťovní si kritické ochorenia viete poistiť na poistné sumy od 5 000 eur do 150 000 eur, v niektorých poisťovniach aj na vyššie sumy. Túto sumu potom poisťovňa vyplatí po diagnostikovaní ochorenia,” vysvetľuje Patrik Szabó.

Poistia vás až na 68 diagnóz

Pri nastavení poistenia je však kľúčové poradiť sa s odborníkom, ktorý vám porovná ponuky v rôznych poisťovniach na trhu. Líšia sa nielen cenou, ale aj počtom kritických ochorení a podmienkami, za akých vyplácajú peniaze z poistného plnenia.

„Každá poisťovňa v rámci životného poistenia kryje aj kritické choroby. Klienti sa môžu poistiť až na 68 ochorení. Rozdiel v počte chorôb je daný aj rôznymi balíčkami. Niektoré poisťovne ponúkajú základné a komplexné balíčky, iné majú balíčky rozdelené podľa druhu diagnóz alebo ponúkajú balíčky podľa najčastejších mužských a ženských kritických chorôb,” opisuje odborník FinGO.sk.

Prečítajte si aj: Ako získať peniaze na dovolenku tento rok? 

Polovica poisťovní dnes klientom poskytuje aj tzv. násobné plnenia. To znamená, že ak človek ochorie napríklad na rakovinu, vyplatia mu poistné plnenie z onkologických ochorení, ale naďalej bude krytý na iné skupiny ochorení.

Najčastejšie kritické ochorenia, na ktoré sa viete poistiť

 • Rakovina
 • Srdcový infarkt
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Skleróza multiplex
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Diabetes mellitus I. stupňa
 • Chronické zlyhanie obličiek
 • Ochrnutie alebo strata končatín
 • Operácia aorty alebo srdcových chlopní
 • Bakteriálna alebo vírusová meningitída
 • Kliešťová, bakteriálna alebo iná vírusová encefalitída
 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • Kóma
 • Slepota, hluchota či strata reči
 • a mnohé iné v závislosti od každej poisťovne

TIP: Rozsah kritických ochorení a podmienky vyplácania plnenia sa v poisťovniach líšia. Aj preto sa obráťte na skúseného špecialistu, ktorý vám ponuky poisťovní porovná, pomôže nastaviť poistné sumy a vybrať ďalšie vhodné pripoistenia.

Koľko stojí poistenie a kedy je lacnejšie

Výška mesačného poistného za životné poistenie je veľmi individuálna. Môže to byť 20 eur, 50 eur, ale aj 100 eur mesačne.

 „Cena životného poistenia závisí od konkrétnych požiadaviek aj od finančných možností klienta. Odvíja sa od výšky poistných súm aj celkovo od komplexnosti poistenia. Kritické ochorenia patria k veľkým rizikám ako je smrť, invalidita a trvalé následky. Okrem nich sa ľudia často poisťujú aj na tzv. malé riziká ako sú denné odškodné, PN-ka, OČR, chirurgický zákrok a iné. Každé jedno pripoistenie má svoj význam a každý klient môže potrebovať iný typ pripoistenia v závislosti od svojej situácie. Je rozdiel, či ide o živiteľa rodiny s hypotékou, o mamičku na materskej alebo o seniora,” zdôrazňuje Szabó.

Odborník pripomína, že poisťovne v posledných rokoch zvýhodňujú klientov, ktorí dodržiavajú zdravý životný štýl a napríklad nefajčiara poistenie môže stáť mesačne aj o 20 eur menej. „Pri cene poistenia zohráva rolu aj vek. Čím skôr si ho uzavriete, tým je to pre vás lepšie, aj lacnejšie. Ak do poistenia vstupujete starší, prípadne už aj so zdravotnými komplikáciami, bude pre vás drahšie alebo sa môže stať, že vás poisťovňa už nepoistí vôbec. Štandardne poisťovne kryjú riziko kritických chorôb do veku 65 rokov, v jednej poisťovni je to do 70 rokov,” opisuje Szabó.

Dôvodom, prečo sa poistiť čím skôr, sú aj čakacie lehoty, ktoré vo väčšine poisťovní pri pripoistení kritické ochorenia bývajú od 2 do 6 mesiacov. „Čakacia lehota 2 mesiace znamená, že keby ste si riziko kritické choroby pripoistili v apríli, mohli by ste si ho uplatniť najskôr po 2 mesiacoch od uzatvorenia zmluvy, teda v júni. Ak by sa u vás vyskytlo ochorenie skôr, poisťovňa by vám žiaľ finančne nepomohla. Na trhu sa už nájdu aj poisťovne, ktoré od čakacích dôb upustili,” komentuje odborník FinGO.sk.

Pozor, staršia poistka nemusí pokryť novšie ochorenia

Odborník pripomína, že ak si klienti kritické choroby poistili pred pár rokmi, mali by si v zmluve skontrolovať rozsah ochorení a aktualizovať si ho aspoň raz za 2 až 3 roky.

„Poisťovne postupne rozširujú balíčky kritických ochorení aj vzhľadom na výskyt nových ochorení. Niektoré ich automaticky pribalia aj do starších dojednaných zmlúv, iné nie. Preto sa môže stať, že kým jedna poisťovňa vám novú diagnózu kryje, v inej by ste peniaze z poistného plnenia nedostali. Aj preto odporúčam nepodceňovať situáciu a stretnúť sa so skúseným špecialistom, ktorý poistnú zmluvu skontroluje a v prípade potreby doplní,” dodáva Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk.  

Poistiek je veľa. S kým sa poradiť?

Radí Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie FinGO.sk:

 • Životné poistenie vám finančne pomôže nielen pri diagnostikovaní kritických ochorení, ale aj v prípade úrazov, trvalých následkov úrazov, chirurgických zákrokov, dlhodobej PN-ky, invalidity či smrti. 
 • Pri uzatváraní životného poistenia požiadajte o pomoc skúseného odborníka, ktorý je pravidelne školený v tejto oblasti. 
 • Mal by poznať aktuálne ponuky, podmienky aj výluky vo viacerých poisťovniach a dokázať ich objektívne porovnať. 
 • Vyplní spolu s vami zdravotný dotazník, ktorý je pre správne nastavenie životného poistenia kľúčový. 
 • Poistenie si totiž treba vyskladať aj vzhľadom na váš zdravotný stav a prekonané ochorenia či úrazy. Inak by mohlo dôjsť k problémom pri poskytnutí poistného plnenia.
 • Odborník vám porovná ponuky rôznych poisťovní a poradí, na akú poistnú sumu si nastaviť poistenie aj vzhľadom na vašu rodinnú a finančnú situáciu.
Reklama na magazín Vintage District