imaginárny priateľ dieťaťa

Imaginárny priateľ dieťaťa je celkom bežný fenomén, ktorý sa objavuje najmä u našich najmenších v predškolskom veku. Avšak v niektorých prípadoch by sme si mali dať pozor a vyhľadať radu odborníka. 

Deti sú nádhernými bytosťami plnými zvedavosti, fantázie a nevinnosti. Mnohé si v určitom období svojho detstva vytvoria vymyslených priateľov, ktorých vidia, rozprávajú sa s nimi a často sa s nimi aj hrajú. Ide o celkom bežný fenomén, no v niektorých prípadoch môže byť imaginárny priateľ dieťaťa preň nebezpečný.

1. Prečo majú deti imaginárnych priateľov?

a. Rozvoj kreativity a fantázie: Jedným z hlavných dôvodov je, že deti majú prirodzenú schopnosť prejavovať svoju kreativitu a fantáziu. Imaginárni priatelia sú spôsobom, ako deti rozvíjajú svoje kognitívne schopnosti a porozumenie svetu okolo nich.

b. Mechanizmus zvládania: Imaginárni priatelia môžu slúžiť ako zdroj útechy v čase stresu alebo zmien. Deti si môžu vytvoriť imaginárneho priateľa, aby zvládli pre ne ťažkú ​​situáciu, ako je napríklad presťahovanie, rozvod rodičov alebo narodenie súrodenca.

c. Uspokojenie emocionálnej potreby: Ak sa dieťa nudí, alebo sa cíti osamelé (napríklad v prípade jedináčika), často si vytvorí náhradu v podobe vymysleného priateľa, s ktorým sa môže hrať či rozprávať.

Prečítajte si aj: Gymnastika ako vhodný šport pre deti? Dôvody, prečo ich motivovať k tomuto športu

2. Prečo môže byť imaginárny priateľ pre niektoré deti nebezpečný?

a. Izolácia od skutočnosti: Hoci môže byť imaginárny priateľ v mnohých prípadoch prospešný, pre niektoré deti môže viesť k izolácii skutočného sveta a od skutočných priateľov.

b. Mechanizmus úniku: Keď sú deti vystavené chronickému stresu alebo traume, imaginárni priatelia môžu slúžiť ako mechanizmus úniku. Namiesto riešenia skutočných problémov môžu deti uprednostňovať únik do svojho vymysleného sveta, čo môže viesť k problémom v budúcnosti.

c. Znepokojujúce správanie: V zriedkavých prípadoch si môžu deti vytvárať imaginárnych priateľov, ktorí majú agresívne alebo negatívne vlastnosti. Ak spozorujete takéto správanie u svojho dieťaťa, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc.

Mnohé deti majú imaginárnych priateľov a väčšinou je to zdravý a normálny vývojový fenomén. Avšak existujú situácie, na ktoré by sme si mali dať pozor. Vtedy môže byť potrebná intervencia odborníka.

 

Reklama na magazín Vintage District