penazenka-1

Financie a rozhodnutia týkajúce sa peňazí bývajú vo vzťahoch témou, ktorú partneri spravidla spoločne zdieľajú. Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu[1] 365.bank si u takmer 40 % dospelých ich partner alebo partnerka všíma aj to, na čo a koľko míňa svoje peniaze. Dokonca 15 % ľudí priznalo, že sa stretlo so situáciou, kedy si niečo nekúpili, pretože im to bolo vyčítané alebo rovno zakázané. Zasahovanie do finančnej autonómie môže byť následkom nezdravého finančného stalkingu, prípadne môže vytvoriť predpoklad pre jeho vznik.

S tzv. stalkingom alebo prenasledovaním sa možno stretnúť nielen vo fyzickom, ale aj v online svete. Špecifickým prípadom je pritom finančný stalking, ktorý sa prejavuje sledovaním finančnej situácie, stavu platobných kariet, výdavkov a celkovo preverovaním peňažných tokov inej osoby. Najčastejšie k nemu dochádza medzi partnermi alebo bývalými partnermi. Ide o situáciu, ktorá sa môže diať opakovane, cielenedlhodobo.

Samotný záujem o partnerove výdavky pritom nemusí byť hneď toxický. Môže však vytvoriť podhubie smerujúce k nezdravému správaniu. Finančný stalking možno považovať za nevhodné konanie aj v prípade, že k nemu dochádza, síce
s partnerovým vedomím, avšak takéto správanie zasahujeobmedzuje nakladanie s jeho osobnými financiami. Viacerí si pritom ani nemusia uvedomovať, že ide o nežiaduce správanie a považujú ho za normálne.

„Téma financií patrí do osobnej zóny každého človeka. Hoci je bežné, že finančné rozhodnutia v partnerstve zdieľame, zaobchádzanie s peniazmi môže byť odlišné. Každý z partnerov môže mať iné návyky a názory. Preto je prínosné túto tému otvárať (aj opakovane) a obnovovať si spoločné postoje a rozhodnutia. Vnímanie finančného stalkingu a jeho hranice môže mať každý z partnerov nastavené inak. Preto je nápomocné si ich vzájomne ujasniť tak, aby mal každý z partnerov naplnené svoje očakávania. V opačnom prípade to môže výrazne otriasť základmi vzťahu, vzájomnej dôvery a rešpektu,“ hovorí psychologička Júlia Šichmanová.

Prečítajte si aj: Duševné zlozvyky, ktoré ničia našu sebadôveru

S partnerom zdieľame nielen účet, ale aj prístupové údaje

Podľa prieskumu 365.bank celkovo takmer tretina populácie využíva spoločný účet s partnerom, resp. vo forme účtu s disponentom. Z hľadiska manažovania rodinného rozpočtu, úhrady výdavkov a zabezpečovania bežného chodu domácnosti má takýto účet svoje opodstatnenie, a tak je praktické, ak ho ľudia aj využívajú. No popritom je vhodné, aby mal každý z partnerov aj svoj vlastný účet, nad ktorým má plnú kontrolu a autonómiu. Minimalizuje tak riziko vzniku nežiaduceho konania práve v podobe stalkingu či iného ovplyvňovania narábania s vlastnými financiami.

Podnecovať vznik finančného stalkingu možno napríklad aj zdieľaním prístupových údajov k vlastnému účtu. Podľa prieskumu viac ako štvrtina populácie tieto informácie poskytuje inej osobe. Tou je najčastejšie, až v pätine prípadov, práve partner alebo partnerka. Prístupové údaje a heslá by sme za žiadnych okolností nemali poskytovať tretím stranám, a to ani pokiaľ ide o blízku osobu. Nielenže to môže vyústiť až do finančného stalkingu, ale v prvom rade nie je takéto správanie bezpečné vzhľadom na ochranu finančného súkromia, ako aj peňazí.

V prípade, že dochádza k neželanej kontrole, je podľa jej slov nevyhnutná otvorená komunikácia s partnerom a nastavenie si vzájomných pravidiel s cieľom rešpektovať jeho finančnú autonómiu a potreby. Riešením takejto situácie je aj zmena prihlasovacích údajov (mena aj hesla) do internetového či mobilného bankovníctva. Valko Gáliková odporúča tiež skontrolovať si, či aplikácia nie je používaná na viacerých zariadeniach a tieto následne odpárovať.

Január – mesiac osvety a prevencie

V zahraničí je práve január považovaný aj za mesiac zameraný na osvetu a prevenciu voči stalkingu. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ho definuje ako nebezpečné a sústavné prenasledovanie spôsobom, ktorý ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo jej blízkych, resp. zhoršuje kvalitu jej života. K tomu môže dochádzať aj písomným či elektronickým kontaktovaním proti vôli tejto osoby, zneužitím jej osobných údajov alebo obmedzením obvyklého spôsobu jej života. V USA je január vyhlásený za National Stalking Awareness Month (NSAM) – mesiac národného povedomia o prenasledovaní.

[1] Prieskum agentúry 2muse realizovaný pre 365.bank na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v období od 9. do 16. decembra 2022.

Reklama na magazín Vintage District