hypoteka (1)

V úvode roka v súvislosti s úvermi mladí ľudia pravidelne riešia aj daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Ak spĺňajú podmienky, môžu si o sumu bonusu znížiť svoju daňovú povinnosť, stačí mať potvrdenie z banky. 

Ak si mladí ľudia chcú uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, musia splniť podmienku veku, účelu úveru aj príjmu. Úľava sa týka úverov poskytnutých po 31. 12. 2017 a klientov, ktorí ku dňu podania žiadosti o hypotéku mali od 18 do 35 rokov. Ak sú v úvere dvaja, napríklad partneri, manželia či iné osoby figurujúce ako dlžník a spoludlžník, vekovú hranicu musia spĺňať obaja. Ďalšou podmienkou na uplatnenie daňového bonusu je, že banka klientom poskytla hypotéku s účelom nadobudnutie, rekonštrukcia alebo údržba či výstavba nehnuteľnosti. To znamená, že bonus sa nevzťahuje na refinančné alebo bezúčelové hypotéky.

Splnenie podmienky príjmu na uplatnenie daňového bonusu sa viaže na predchádzajúci rok pred podpisom zmluvy o úvere. V tom roku nesmel príjem záujemcov o úver presiahnuť maximálny príjmový strop, ktorým je 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Tak ako sa každoročne mení priemerná výška príjmu podľa Štatistického úradu, zároveň sa mení aj tento maximálny limit. “Napríklad pre klientov, ktorí podpísali hypotéku v roku 2022 a chcú si uplatniť daňový bonus na úroky z hypotéky platí, že ich priemerný hrubý príjem v roku 2021 nesmel presiahnuť sumu 1574,30 eur pri jednom žiadateľovi, resp. sumu 3148,60 eur pri dvoch žiadateľoch v úvere. Podmienka maximálneho príjmu musí byť splnená len raz v období posudzovania hypotéky. V ďalších rokoch splácania hypotéky môže byť príjem klientov aj vyšší, ale nárok na uplatnenie daňového bonusu už nestratia,” hovorí odborníčka na úvery, Eva Šablová.

Prečítajte si aj: Ako ušetriť na účte za ohrev vody

Bonus maximálne 400 eur, klientom stačí potvrdenie z banky

Na daňovú úľavu klienti majú nárok počas piatich nasledujúcich rokov po čerpaní hypotéky. „Daňový bonus sa vypočíta ako 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2022, maximálne z výšky úveru 50 000 eur. Hypotéka, ktorú banka klientovi poskytla, mohla byť samozrejme aj vyššia, ale bonus sa vypočíta len zo zaplatených úrokov zo sumy 50 000 eur,” hovorí Šablová. Ak klient začal splácať úver v priebehu roku 2022, má nárok na pomernú časť daňového bonusu. Suma daňového bonusu je ohraničená maximálnou výškou 400 eur a o vypočítaný bonus sa potom zníži daň daňovníka.

Klienti si daňový bonus môžu uplatniť na základe potvrdenia z banky o zaplatených úrokoch. Banky budú v najbližších týždňoch klientom s nárokom na daňový bonus posielať potvrdenie o výške zaplatených úrokov na ich korešpondenčnú adresu alebo elektronicky do ich internet bankingu. Potvrdenie z banky potom stačí odovzdať svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, resp. ak klient podniká, priloží ho k svojmu daňovému priznaniu.

Kedy máte nárok na daňový bonus

 • Ak ste ku dňu podania žiadosti o úver splnili podmienku veku – mali ste najmenej 18 a najviac 35 rokov.
 • Ak máte uzavretú zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutie, rekonštrukcia alebo údržba či výstavba nehnuteľnosti. Bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku.
 • Nehnuteľnosť zakladaná v prospech hypotéky je na Slovensku a je určená na bývanie
 • Ku dňu podpisu zmluvy o úvere ste splnili podmienku príjmu. Váš priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podpisu zmluvy o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Aká mohla byť maximálna výška vášho príjmu

 • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2022, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2021. Priemerná hrubá mzda podľa Štatistického úradu SR bola v tom roku 1 211 eur, čo pre účely vášho nároku na daňový bonus znamená max. príjem do 1 574,30 eura. Pri viacerých žiadateľoch o úver, napríklad v prípade manželov či partnerov tento príjem vynásobte dvomi, čiže váš spoločný príjem nemohol presahovať 3148,60 eura.
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2021. Váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 472,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 945,80 eura pri dvoch osobách v úvere. 
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2020. Váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 419,60 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 839,20 eura pri dvoch osobách v úvere. 
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2019. Váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 316,90 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2 633,80 eura pri dvoch osobách v úvere. 
 • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1 240,20 eura pri jednom žiadateľovi, resp. 2480,40 eura pri dvoch osobách v úvere.

 Potvrdenie z banky doložíte k ročnému zúčtovaniu či daňovému priznaniu

 • Ak ste zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, čiže si riešite daňové vyúčtovanie cez zamestnávateľa, musíte podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2023.
 • Ak ste podnikateľ, alebo patríte k zamestnancom, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami (ak ste pracovali v zahraničí, mali ste viac zamestnávateľov, nestihli ste požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a podobne), máte na to čas do 31. 3., príp. ak požiadate o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2023.
Reklama na magazín Vintage District