biznis, práca

Mnohí z nás veria týmto omylom o čase, ktoré im bránia využívať ho rozumne. Často sme preto frustrovaní a máme pocit, že nič nestíhame. Ako sa to dá zmeniť? Treba pochopiť, aká je skutočná pravda. 

Mylné predstavy o čase spôsobujú, že máme skreslený pohľad na produktivitu. To je mnohokrát príčinou, že sme demotivovaní, náchylnejší na vyhorenie a robíme častejšie zlé rozhodnutia. Ktoré omyly nám bránia produktívne využiť čas, ktorý máme na tomto svete? Čítajte tu:

Čas je nehmotný

Ľudia často veria, že čas je nehmotný, pretože je to abstraktný pojem, ktorého sa nemožno dotknúť ani ho vidieť; a že je neustále v pohybe a nedá sa zastaviť ani zvrátiť. Čas je jednoducho ťažké pochopiť alebo ovládať. Výsledkom býva, že ľudia si myslia, že čas sa nedá merať ani hodnotiť. Nejde však o správny názor. Aj keď čas nemôžeme uchopiť, napriek tomu je hmatateľný. Jeho hodnota je určená skôr jeho kvalitou než konkrétnym množstvom. To znamená, že hodnota času sa meria jeho kvalitou.

Time management znamená robiť viac

Toto je ďalšia mylná predstava o čase. Time management v skutočnosti znamená nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Čiže neznamená to robiť viac, ale nechať si priestor aj na oddych a rekreáciu.

Prečítajte si aj: Mýty o cukrovke, ktorým veríme a môžu nám uškodiť

Potrebujeme byť stále zaneprázdnení

Ak máme nabitý kalendár termínmi a nazdávame sa, že tak to má byť, nie je to celkom správne. Prílišná zaneprázdnenosť môže totiž viesť k vyhoreniu a poklesu produktivity. Keď sme neustále v pohybe, možno nemáme dostatok času na oddych, čo môže viesť k fyzickému a psychickému vyčerpaniu. Potom naša produktivita a schopnosť sústrediť sa môže rapídne klesať.

Aby sme viac urobili, musíme všetko robiť sami

Veríme tejto predstave, lebo si myslíme, že získame lepšiu kontrolu nad kvalitou a konečným výsledkom. Často však za tým môže byť naše ego, ktoré nám nedovolí podeliť sa so svojimi úlohami s ostatnými. V skutočnosti delegovanie úloh na iných nám môže pomôcť ušetriť čas a sústrediť sa na najdôležitejšie úlohy.

Viac času sa rovná vyššej produktivite

Produktivita nie je určená len množstvom času, ktorý je k dispozícii. Aj keď viac času umožňuje dokončiť viac práce, nemusí to vždy znamenať, že človek bude produktívnejší. Prečo je to tak? Určite každý z nás zažil, že keď sme mali príliš veľa času, chýbala nám motivácia a sústredenie, prácu sme preto odkladali a nakoniec sme nestihli takmer nič. Nejde o to, koľko času teda máme, ale ako ho využijeme.

 

 

Reklama na magazín Vintage District